2015-02

1. Co možná nevíte o odchodu do penze a zdanění příspěvku zaměstnavatele

Jeden kamarád odchází do penze a dal výpověď penzijního připojištění (transformovaný fond – třetí pilíř) s požadavkem na jednorázovou výplatu. Měl na výběr dvě možnosti – jednorázový výběr, nebo doživotní penzi. Poté se dozvěděl, že při volbě jednorázového plnění dostane méně o daň z příspěvku zaměstnavatele. Při doživotní penzi zase nemá jistotu, že dostane všechny naspořené peníze, a to v případě, že se nedožije konce doby, na kterou fond peníze rozpočítá. Jeho zaměstnavatel mu na základě kolektivní smlouvy přispíval po dobu 10 roků částkou 1200 Kč měsíčně: 10 let x 12 měsíců x 1200 Kč je 144 000 Kč. Z této částky daň 15 % představuje 21 600 Kč. Tato částka mu připadala natolik velká, že se mu ji nechtělo dávat státu, aby jí utopil v některé z bezedných černých děr státního rozpočtu. Šel se tedy zeptat přímo na přepážku pojišťovny, u které měl penzijní pojištění zřízeno, zda se nechá něco udělat, aby se daň nemusela odvádět. Paní na přepážce mu sdělila, že daň z příspěvku zaměstnavatele zaplatí vždy. Jaká je ale skutečnost? Co říká zákon? Zák. 586/1992 Sb. §8 odst. 6 říká: „Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z penzijního připojištění se státním příspěvkem se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu nebo penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance po 1.lednu 2000.“ Lze se tedy nějak vyhnout zdanění příspěvků zaměstnavatele? ANO. Stačí před koncem Smlouvy přejít do účastnického fondu (doplňkového penzijního spoření) a tam si sjednat starobní penzi s výplatou na nejméně tři roky (viz zák. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření § 22 odst. 2). (2) V žádosti o výplatu těchto dávek účastník určí dobu nebo výši splátek a to tak, aby předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky, nebo nejméně 2 roky v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4. Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak. V žádosti o dávku splňující podmínky podle odstavce 4 účastník uvede zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Účastník sdělí bez zbytečného odkladu penzijní společnosti změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby výplaty dávky podle odstavce 4. Potom každý měsíc z těchto tří let lze obdržet o 600 Kč více za neodvedenou daň z příspěvků zaměstnavatele, tj. celkem 21 600 Kč. Jsou další výhody a nevýhody přechodu do DPS, proto svoji volbu vždy předem konzultujte… Nevěřte „paní na přepážce“, důvěřujte svému osobnímu finančnímu poradci – můžete ušetřit Vaše peníze…

2. Komu se pravděpodobně vyplatí přejít z transformovaného fondu do účastnického fondu ve III. pilíři?

„Výhody“ transformovaného fondu spočívají v garanci kladného zhodnocení a možnosti využití výsluhové penze po 15 letech spoření. Je ale také téměř jistota, že peníze v transformovaném fondu nic nevydělají. Inflace za posledních pět let byla v průměru 2,8 % a nejlepší z fondů zhodnotil prostředky klientů o 2,7 %. Jednou z „výhod“ transformovaného fondu je také možnost výběru peněz v 60 letech. Garance kladného zhodnocení v každém kalendářním roce jde ale proti smyslu dlouhodobého spoření na penzi a fondům neumožňuje dosáhnou zhodnocení, které výrazně překoná inflaci… Naproti tomu převodem do účastnického fondu při dostatečně dlouhém horizontu spoření získáte téměř jistotu, že neproděláte. Spoření v účastnickém fondu si můžete vybrat z několika investičních strategií dle vašeho investičního profilu. V účastnickém fondu se spoří do doby odchodu do důchodu, tedy ne do 60 let, ale do doby u každého jiné dle data narození a tabulkového odchodu do důchodu.

Další možností je u účastnického fondu využít tzv. předdůchod: Pro starší občany je zase atraktivní u doplňkového penzijního spoření možnost čerpání předdůchodu. Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Výhodou předdůchodu je, že lze díky vlastním naspořeným finančním prostředkům odejít dříve do důchodu. Vzhledem k těžké pozici občanů v předdůchodovém věku na trhu práce, případným zdravotním problémům je předdůchod řešením, které řada občanů vítá.  Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (posuzuje se důchodový věk mužů daného roku narození). Smlouva přitom musí trvat alespoň 60 měsíců a měsíčně vyplácena částka musí činit nejméně 30 % průměrné mzdy stanovené MPSV. K čerpání předdůchodu je tedy nutné mít dostatečně vysokou naspořenou částku.  Na rozdíl od čerpání předčasného důchodu (nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, který je u žen a mužů rozdílný), nedochází u předdůchodu ke krácení starobního důchodu za předčasnost. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Pro nezaměstnané občany (po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti) v předdůchodovém věku je čerpání předdůchodu zajímavou možností, jak řešit svoji životní situaci. Protože je předdůchod vyplácen z vlastních prostředků a nevyplácí ho stát, tak je možné během předdůchodu bez omezení mít vlastní příjem, ať už z práce nebo podnikání. Když se tedy naskytne po několika měsících možnost práce, tak není problém čerpat současně předdůchod a mzdu (případně zisk z podnikání). Zdroj: www.kurzy.cz

Pro příklad rozdílného zhodnocení můžeme např. použít tabulku od společnosti Conseq : Porovnání vašeho starého a nového penzijního spoření Měsíční renta v penzi Transformovaný fond (každoroční garance nezáporného výnosu) 283 408 Kč Očekávaná hodnota na konci programu Conseq asistovaná vyvážená strategie 306 893 Kč Očekávaná hodnota na konci programu Výpočet srovnává potenciální celkovou hodnotu penzijního účtu u tzv. transformovaného fondu (penzijní připojištění) a asistované strategie u Conseq penzijní společnosti. V uvedeném příkladu předpokládáme průměrný roční výnos u transformovaného fondu ve výši 2 %, zatímco u asistované strategie Conseq 3.09 %. Ve fázi výběru je kalkulováno zhodnocení ve výši 2 % ročně. Zdroj: www.mojepenze.cz

Lze tedy říci, že přestup z transformovaného fondu do účastnického se pravděpodobně vyplatí především mladším ročníkům, které nechtějí využít výsluhové penze, a spoření mají jako dlouhodobou investici, dále starším spoluobčanům, kteří uvažují o předdůchodu. Hranice doby do konce spoření, kdy se vyplatí přestoupit do účastnického fondu, se pohybuje okolo 10 let. Pro každého to může být trochu jiné a měl by postupovat v souladu se svým finančním plánem a za podpory svého finančního poradce…6 Zde uvedené články a komentáře vyjadřují pouze názor autora a v žádném případě nenabízejí investování do jakýchkoliv aktiv. Investování je vysoce riziková činnost a investované prostředky se nikdy nemusí investorovi navrátit.

3. Je lákavý výnos 9 % p.a. u bonusového certifikátu opravdu tak výhodný?

Bonusový certifikát 9 % TOP stars performer nabízí investici na dobu dvou let a výnos 9 % p.a., pokud žádná z akcií v portfoliu neklesne pod 40 %. Posouzení vhodnosti této investice jsme převzali z analytického servisu firmy Fichtner, s.r.o.

Autor: Mgr. Petr Syrový, €FA Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Datum: 12. 2. 2015 Shrnutí Produkt nabízí investici na dobu 2 let. Nabízí výnos 9 % p.a., pokud žádná ze čtyř akcií neklesne během 2 let o 40 % a více. Pokud klesne, bude investor participovat 1:1 na nejhorší ze 4 akcií. Emoce pokud se jedna akcie přiblíží hodnotě 60 %, budeme balancovat na hraně. Buď ztráta 40 % investice, nebo zachování původní hodnoty. Alokace – z hlediska alokace řadíme produkt spíše do dluhopisových investic (dluhopisy s vysokým výnosem). Diverzifikace – je z našeho pohledu nedostatečná. Pouze 4 akcie a nejhorší akcie rozhoduje o výsledku investice. Produkt – certifikát je vázán na akcie, které jsou nadprůměrně volatilní a v dnešní době spíše přeceněné. Investici do produktu nedoporučujeme.

Na jedné straně můžeme mít zisk 9 %, na druhé straně riskujeme ztrátu 40%. Navíc ztrátu ovlivňuje pokles i jen jedné akcie ze čtyř, které jsou v portfoliu, tzn., že ostatní tři akcie mohou vydělat, ale investor se na výnosu nepodílí. Proto ani já tento certifikát nedoporučuji klientům s dlouhodobým investičním horizontem. Investice do tohoto certifikátu je velmi riziková z hlediska diverzifikace ale i výběrem jednotlivých akciových titulů, které jsou velmi volatilní…

4. Jaký vybrat spořící účet v době nízkých úroků?

Na trhu je spořících účtů dosti nepřehledné množství. Některé spořící účty vypadají na první pohled lákavě, ale jsou u některých z nich podmínky, jako že jsou poskytovány pouze s běžným účtem u stejné banky, nebo, že na běžný účet musí být pravidelně měsíčně připisovány určité prostředky… Jedním z kritérií při výběru spořícího účtu může být i vyhlášení výsledků 4. ročníku Finparáda – Finanční produkt roku:

Vítězem v kategorii spořících účtů se nově stal Spořicí účet od Sberbank, který první pozici získal skokem z předchozího třetího místa. Na třetím místě naopak skončil minule první Spořicí účet od Equa bank. Druhé místo obhájil Spořicí účet od Air Bank. TOP 3: SPOŘICÍ ÚČTY 1. Sberbank – Spořicí účet 2. Air Bank – Spořicí účet 3. Equa bank – Spořicí účet Loňské pořadí: 1. Equa bank, 2. Air Bank 3. Sberbank. Martin Olejník, hodnotitel spořících účtů, komentuje důvody vítězství v této kategorii takto: „Nejlepší sazba na trhu pro vklady do 150 tisíc korun zabezpečila Sberbank první místo v kategorii Spořicí účty. Ačkoli obecně sazby klesají, banka po celý rok 2014 úroky nesnížila. Klienti, kteří mají u Sberbank navíc i FÉR konto, získávají za každou platbu kartou na Spořicí účet takzvaná dýška, jejichž celkový měsíční objem může dosáhnout až 500 Kč. Od poloviny dubna 2014 nabízí banka také Spořicí účet Garance, který je určen pro větší vklady.“ Air Bank i v roce 2014 podle slibu „TOP3 garance“ držela úrokovou sazbu na svém Spořicím účtu mezi třemi nejlepšími a to jí znovu zabezpečilo 2. místo v této kategorii. Rok 2014 zakončila banka se  sazbou 1,1 % ročně, platnou pro zůstatek do 250 tisíc korun. Air Bank nabízí i Spořicí účet v eurech a dolarech. I Equa bank, stejně jako většina ostatních bank, snižovala v průběhu roku 2014 sazbu na svém spořícím účtu. Z 1,4 procenta ročně pro zůstatek do 1,25 mil. Kč ze začátku roku sazba postupně klesla na procento ročně. Kromě Spořícího účtu v korunách nabízí Equa bank i Spořicí účet Extra v eurech Zdroj: http://www.penize.cz/bezne-ucty/296244-financni-produkt-2014-nejlepsi-sporaky-bezne-uctyhypoteky-a-pujcky-podle-finparady

Nejenom z uvedeného pořadí je vidět, že „nové“ banky jsou pružnější, nežli velká „čtyřka“ a nabízí klientům lepší zhodnocení. Není tedy třeba otálet při případném převodu z účtu od „velkých“ bank k těm menším, nebude-li vám chybět prostředí kamenné pobočky a budete-li většinu svých operací řešit přes internet. Převodu není třeba se obávat, většina bank ho provede za vás. Vklady jsou u všech bank, kde vykonává dohled ČNB, pojištěny ze zákona. Fond pojištění vkladů by ale nejspíše ustál jen krach některé z menších bank, v případě krachu některé z těch velkých by peníze na výplatu pravděpodobně nedostačovaly…

5. Jak je to se zdaněním výnosů z cenných papírů za rok 2014?

Dle zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb. §19 odst.1, písm. v, w jsou od daně osvobozeny: „v) příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč, w) příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond; osvobození se nevztahuje na příjem z úplatného převodu cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c; osvobození se nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu cenného papíru, uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího úplatného převodu cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů; jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let.“ Zdroj: Alfa CD

Obecně lze říci, že zákon 586/1992 Sb. považuje příjem z prodeje cenných papírů za zdanitelný, osvobození od daně lze uplatnit jen při splnění určité podmínky (viz výše – citace zákona). Tyto nové podmínky budou poprvé uplatněny za zdaňovací období 2014, do konce roku 2013 platil tzv. časový test šest měsíců za podmínky, že investor nevlastnil více jak 5 % základního kapitálu společnosti. Nyní po novele je časový test sjednocen na tři roky. Do daňového přiznání za rok 2014 s daňovým testem tři roky se ale zahrnou pouze cenné papíry nakoupené po 1. 1. 2014. V novele je také nově zakotvena hranice 100 000 Kč za rok, do které se časový test neuplatní. Pokud si investor nebude jistý, co zdanit a co ne, je lépe se obrátit na svého daňového poradce. Penále za chybně podané přiznání je 20 % a sankční úrok z prodlení v současnosti dosahuje cca 14 %. Tím to ale nemusí skončit. Při značném prospěchu se investor vystavuje i trestnímu stíhání….