Investice

Investice jsou výborným nástrojem zhodnocování peněz a majetku. Záleží na Vašem rizikovém profilu, finančních možnostech,  načasování ke splnění Vašich cílů, která investice je pro Vás vhodná. Rád Vám s výběrem budu nápomocen…

  • PI FONDY
  • ATLANTIK
  • ČPI
  • CONSEQ
  • EKA GOLD

Investice tak, jak je vnímám já, je potřeba realizovat pouze na základě finančního plánu, kde si klient definuje svoje cíle a já se mu je na základě investičního dotazníku,  ze kterého vyjde rizikový profil klienta, pokusím pomoci naplnit.

Z hlediska doby trvání investice je můžeme rozdělit jako krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Krátkodobé cíle budeme plnit úsporami, investicemi do peněžního trhu (spořící účty, termínované vklady), nebo do státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek (v současnosti absolutně nezajímavý úrok v řádu setin procenta).

Střednědobé cíle jsou realizovány např. korporátními dluhopisy, stavebním spořením a částečnou investicí do podílových fondů smíšených s částečnou akciovou složkou.

Dlouhodobé cíle je možné konstruovat s výraznou akciovou složkou v podílových fondech, investicemi do nemovitostí, komodit, akcií.

Velmi důležitou částí každé investice je dobrá alokace a diverzifikace.