Archiv pro rubriku: SLOVNÍČEK

Do slovníčku budou postupně přidávány výrazy, na které se lidé nejvíce ptají…

Durace

Změna tržní ceny dluhopisu má  vliv na výnos  cenného papíru do splatnosti. K měření toho, jakou změnu ceny dluhopisu vyvolá změna úrokových sazeb, se používá durace. Ta je také užívána k tomu, aby se dala rychle stanovit nová reálná cena dluhového nástroje při změně výnosnosti do splatnosti.

Durace měří sklon závislosti ceny dluhopisu na úrokové míře. Vychází z první derivace ceny dluhopisu podle úrokové míry.

Durace je jednoduše řečeno průměrná doba, za kterou investor získá příjmy z dluhopisu

Čím je durace dluhopisového fondu větší, tím výraznější je změna (stoupá, resp. klesá) hodnoty obchodního jmění podle toho, jak se mění úroky.  Čím větší je durace (průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech), tím vyšší je úrokové riziko dluhopisů – jelikož v tomto období mohou tržní úrokové míry stoupat či klesat a kvůli tomu může klesat či stoupat kurz dluhopisů.

Alokace

Alokace znamená rozmístění, rozložení, uložení u investice je to rozhodnutí do jakých odvětví a do jakých míst investovat. Na základě investičního dotazníku lze sestavit portfolio, které bude představovat strategickou alokaci aktiv. Vhodné rozložení alokace ovlivňuje až 90% výnosů portfolia.

Diverzifikace

Diverzifikace v investičním oboru znamená rozdělení prostředků do různých typů a druhů investic (např.akcie, dluhopisy, komodity), do různých sektorů (např.bankovnictví, energetika,průmysl), do různých míst investice (např. Asie, Amerika, Evropa) a v různém čase (při jednorázové investici nevložíme prostředky najednou, ale třeba s měsíčním odstupem na 3x). Touto diverzifikací – rozdělením snižujeme investiční riziko.

RPSN

Roční Procentní Sazba Nákladů je zjednodušeně řečeno souhrn všech nákladů v procentech z dlužné částky, které musí spotřebitel v souvislosti s půjčkou nebo úvěrem zaplatit v období jednoho roku. Patří sem např. poplatek za uzavření smlouvy, správa úvěru, pojištění schopnosti splácet a pod. Máme – li tedy např. dva subjekty, které nám poskytnou úrok 3% a jeden má RPSN 6,3% a druhý má RPSN 10,4%, je vidět, že náklady na půjčku či úvěr jsou při stejném úroku různé…

Konsolidace

Konsolidace  znamená  urovnání, ustálení, upevnění. Ve financích se pojem používá  také pro sloučení více půjček do jedné. Výhodou sloučení jsou nižší poplatky, platba jen za jeden účet a pod., nevýhodou může být prodloužení doby splácení a tím i větší  celkově zaplacená částka…

Debetní karta

Debetní karta je platební karta, která se váže k účtu majitele. Běžně ji nabízejí všechny banky k účtům. Umožňuje čerpat peníze z účtu ať již bezhotovostně – platba kartou, u některých platba přes internet, nebo výběr hotovosti z bankomatu až do výše vložených prostředků. Umožňuje i čerpat do mínusu (debetu),pokud je tato možnost bankou povolena – běžně se tato možnost nazývá kontokorent.

Kreditní karta

Kreditní karta je platební karta, která je spojena s obnovujícím se úvěrem.Je to tedy úvěr, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat. Kreditní karty  vydávají zejména finanční instituce, nejčastěji banky. Na trhu je více systémů , které zajišťují fungování karet, mezi hlavní vydavatele karet patří např. Master Card, Visa, American Expres a Diners Club.