ČNB zvýšila úrokové sazby, jak si vedou naše „penze“?

Tak, jak bylo všeobecně očekáváno, ČNB zvýšila ve čtvrtek 2..11.na svém zasedání bankovní rady úrokové sazby. Byla zvýšena dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) na 0,5 % z původních 0,25 %. Mnozí analytici nevylučovali ani razantnější zvýšení, ale ČNB se rozhodla sazby zvyšovat pozvolně. Lombardní sazba byla navýšena  o 0,5 % na hodnotu 1 % a diskontní sazba zůstala beze změny na 0,05 %.

Po této úpravě sazeb lze očekávat pozvolné navyšování úrokových sazeb zejména u hypoték a dalších úvěrových produktů, kde budou ale banky pravděpodobně postupovat opatrně z důvodu vysoké konkurence v nabídce produktů. Pomaleji lze  potom také očekávat i zvýšení sazeb u spořících produktů.

Kvůli nenaplnění očekávání razantnějšího navýšení úrokových sazeb koruna vůči euru dočasně  oslabila na 25,70 Kč za euro.

Podle slov guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je však současný kurz koruny vůči euru velmi blízko interní prognóze ČNB.

Při stabilizované inflaci kolem 2 % lze očekávat další navyšování úrokových sazeb ČNB.

Převážná většina obyvatel má stále uloženy svoje peníze v transformovaných fondech, i když se pomalu zvyšuje počet účastníků DPS (doplňkové penzijní spoření). K 30.6.2017 si   spořilo v penzijním systému celkem 4 488 963 účastníků, z toho    v „novém“ penzijku  658 464 účastníků, proti 596 914 účastníkům ke konci 1 čtvrtletí.

V transformovaných fondech si nejlépe vedl k 31.12.2016 Allianz transformovaný fond s 1,03 %, v účastnických fondech dlouhodobě vítězí Conseq penzijní společnost se 7,5 % (k 30.9.2017).

Jak je vidět, výnos v transformovaných fondech za cenu jistoty nezáporného zhodnocení ke konci každého roku, nepokrývá současnou inflaci. ( Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců – 2,2 % v 9/2017) dle údajů Českého statistického úřadu.

Účastníci spoření v transformovaných fondech tak ztrácejí reálnou hodnotu peněz.

Pro případnou vhodnost přestupu z transformovaných do účastnických fondů kontaktujte svého finančního poradce.

Zdroj: Asociace penzijních společností, ČNB, Český statistický úřad, vlastní