Jaký vliv má RPSN na celkové náklady spotřebitelského úvěru?

RPSN – roční procentní sazba nákladů je důležitým prvkem při porovnání výhodnosti spotřebitelských úvěrů. Její vliv na to, kolik zaplatíme celkem za úvěr si můžeme ukázat na příkladech.

Příklad č. 1

Výše úvěru:                                                    30 000 Kč

Počet splátek:                                                12 měsíčních splátek

Úroková sazba p. a. – nominální roční:         35,07 %

Výše měsíční splátky:                                    3 000 Kč

RPSN:                                                           41,3 %

Spotřebitel v tomto případě nehradí žádný vstupní ani průběžný poplatek. 1. splátka je splatná přesně po jednom měsíci od uzavření úvěrové smlouvy a každá další splátka je splatná přesně v měsíčních intervalech.

Splátka 3 000 Kč zahrnuje pouze umoření jistiny a úrok.

 

 

Příklad č. 2

Výše úvěru:                                               30 000 Kč

Počet splátek:                                           12 měsíčních splátek

Úroková sazba p. a. – nominální roční:    35,07 %

Průběžný měsíční poplatek:                     500 Kč / měsíc

Výše měsíční splátky:                              3 500 Kč

RPSN:                                                      92,27 %

Spotřebitel nehradí žádný vstupní poplatek, pouze průběžný poplatek 500 Kč, placený měsíčně. 1. splátka je splatná přesně po jednom měsíci od uzavření úvěrové smlouvy a všechny další splátky jsou splatné přesně v měsíčních intervalech.

Výše měsíční splátky 3 500 Kč se skládá z částky 3 000 Kč (na umoření jistiny a úrok) a měsíčního poplatku 500 Kč.

Příklad č. 3

Výše úvěru:                                               30 000 Kč

Počet splátek:                                           12 měsíčních splátek

Úroková sazba p. a. – nominální roční:    35,07 %

Poplatek za uzavření smlouvy:                 6 000 Kč

Výše měsíční splátky:                               3 000 Kč

RPSN:                                                      121,84 %

Poplatek za uzavření smlouvy 6 000 Kč splatný ihned při uzavření smlouvy z vlastních zdrojů spotřebitele. 1. splátka je splatná přesně po jednom měsíci od uzavření úvěrové smlouvy a každá další splátka je splatná přesně v měsíčních intervalech.

Splátka 3 000 Kč zahrnuje pouze umoření jistiny a úrok.

 

Příklad č. 4

Výše úvěru:                                                 30 000 Kč

Počet splátek:                                             12 měsíčních splátek

Úroková sazba p. a. – nominální roční:      35,07 %

Poplatek za uzavření smlouvy:                   6 000 Kč

Výše měsíční splátky:                                 3 500 Kč

RPSN:                                                         92,27 %

Poplatek za uzavření smlouvy 6 000 Kč je rozložen do 12 stejně velkých splátek (6 000 Kč / 12 = 500 Kč). 1. splátka je splatná přesně po jednom měsíci od uzavření úvěrové smlouvy a každá další splátka je splatná přesně v měsíčních intervalech.

Výše měsíční splátky 3 500 Kč se skládá z částky 3 000 Kč (na umoření jistiny a úrok) a 1/12 poplatku za uzavření smlouvy, tj. 500 Kč.

 

Příklad č. 5 

Výše úvěru:                                                30 000 Kč

Počet splátek:                                            12 měsíčních splátek

Úroková sazba p. a. – nominální roční:     35,07 %

Poplatek za uzavření smlouvy:                   6 000 Kč

Výše měsíční splátky:                                 3 600 Kč

RPSN:                                                         103,75 %

Poplatek za uzavření smlouvy 6 000 Kč je financován ze zdrojů věřitele a splácen ve 12 stejně velkých splátkách a se stejným úrokem jako úvěr samotný. 1. splátka je splatná přesně po jednom měsíci od uzavření úvěrové smlouvy a každá další splátka je splatná přesně v měsíčních intervalech.

Výše měsíční splátky 3 600 Kč se skládá z částky 3 000 Kč (na umoření jistiny a úrok) a splátky financovaného poplatku 600 Kč.

Uvedené příklady mají pouze ilustrativní charakter a zachycují několik typických modelů spotřebitelských úvěrů. V případě konkrétního spotřebitelského úvěru je při výpočtu RPSN na tento úvěr potřeba vždy vycházet z podmínek, které byly v rámci úvěrové smlouvy sjednány. Pro výpočet RPSN konkrétního spotřebitelského úvěru lze využít kalkulačky na webu ČOI v sekci „Spotřebitel – Spotřebitelské úvěry“.

Zdroj: web ČOI