Kurzový závazek ČNB skončil

Na dnešní odpolední tiskové konferenci guvernér ČNB Jiří Rusnok prohlásil, že míra tolerance centrální banky po exitu z kurzového závazku bude velmi široká. 

Dále potvrdil, že bankovní rada v tuto chvíli nestanovila žádný závazný mandát k obranně konkrétních hranic kurzu a po exitu bude ČNB tolerovat rozkolísanost kurzu koruny. Podle Rusnoka by se nemělo podléhat tomu, co se děje bezprostředně po ukončení závazku.

Dnešním dnem koruna posílila o 1,49 % na 26,63 korun za euro. Je třeba nyní počítat s určitým kolísáním kursu nahoru i dolu. Koncem roku by se koruna mohla ustálit na cca 26 korun za euro.

Opuštění kurzového závazku bylo dopředu dlouho avizováno a tak se firmy mohly na něj připravit, proto by to na ně nemělo mít zásadní vliv.

Jak už jsme dříve avizovali, je potřeba zkontrolovat svoje úspory, uložení peněz na běžných, spořících účtech, v transformovaných fondech penzijního spoření. Případné přesuny peněz ale konzultujte se svým finančním poradcem.

Inflace se bude v letošním roce pravděpodobně zvyšovat, odhaduje se vývoj inflace až na 2,6% a to je nad možnostmi úroků běžných, spořících účtů i transformovaných fondů. Je třeba si dát pozor i na dluhopisy, zejména na ty s delší splatností. V případě dluhopisů upřednostňovat ty s kratší durací.

Prognóza měnověpolitické inflace pro období leden 2017 – březen 2017 po měsících

ukazatel 1/17 2/17 3/17
měnověpolitická inflace 1,9 % 2,1 % 2,4 %

 

Prognóza HDP

ukazatel    rok ve výši
meziroční růst reálného HDP 2016 2,4 %
2017 2,8 %
2018 2,8 %

prognóza HDP - únor 2017 - graf 3

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR)

ukazatel    rok ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2017 0,5 %
2018 1,1 %

prognóza úrokových sazeb 3M PRIBOR - únor 2017 - graf 4

Prognóza ČNB uvažuje se zvyšováním úrokových sazeb zhruba od začátku 3 .čtrvrtletí, s ohledem na vývoj inflace.

Inflaci můžeme také chápat jako skrytý nástroj státu, jak s poplatníků dostat další peníze. Je to možné také vidět jako další daň, kterou stát využívá k znehodnocování peněz poplatníků…

Za stejné peníze si koupíme méně, takže vlastně musíme vydat více…

 

Zdroje:

  • zpravodajství FIO banky
  • web ČNB
  • vlastní poznámky

Durace

Změna tržní ceny dluhopisu má  vliv na výnos  cenného papíru do splatnosti. K měření toho, jakou změnu ceny dluhopisu vyvolá změna úrokových sazeb, se používá durace. Ta je také užívána k tomu, aby se dala rychle stanovit nová reálná cena dluhového nástroje při změně výnosnosti do splatnosti.

Durace měří sklon závislosti ceny dluhopisu na úrokové míře. Vychází z první derivace ceny dluhopisu podle úrokové míry.

Durace je jednoduše řečeno průměrná doba, za kterou investor získá příjmy z dluhopisu

Čím je durace dluhopisového fondu větší, tím výraznější je změna (stoupá, resp. klesá) hodnoty obchodního jmění podle toho, jak se mění úroky.  Čím větší je durace (průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech), tím vyšší je úrokové riziko dluhopisů – jelikož v tomto období mohou tržní úrokové míry stoupat či klesat a kvůli tomu může klesat či stoupat kurz dluhopisů.