Jak jsme si vedli v loňském roce? – 2. část – termínované vklady a podílové fondy

Minule jsme si představili výsledky penzijních fondů. Nyní se podíváme na vývoj termínovaných vkladů a podílových fondů. Za představitele termínovaných vkladů jsme vybrali námi doporučovanou J&T banku. Tak např. dvouletý termínovaný vklad z počátku roku 2016 se z 2,2 % sesunul na nynějších 0,75 %. Bylo to způsobeno hlavně cenou peněz na mezibankovním trhu, cenou dluhopisů, kdy desetileté dluhopisy se prodávaly se zápornou sazbou a celkovou geopolitickou situací.

Radost nám dělaly podílové fondy, konkrétně J&T Money, který zhodnotil za rok 2016 o 4,87 % a stal se vítězem ankety pořádané Fincentrum & Forbes jako smíšený fond roku 2016. Doporučený investiční horizont min. 1 rok.

Ještě lépe  si vedl  J&T Bond, který zhodnotil v roce 2016 o úžasných 7,44 %. Doporučený investiční horizont min. 3 roky.

Conseq Invest Akciový zhodnotil od počátku roku o 8,28 %, jeho průměrná roční výkonnost za 5 let je 8,68 % p.a.

Conseq Invest Dluhopisový nám od počátku roku ukazuje -0,04 %, jeho výkonnost za 5 let je 2,85 % p.a. Zde se projevilo oživení trhů, stoupání inflace i očekávaný nárust úrokových sazeb.

V kategorii fondy fondů akciové od Conseq Funds investiční společnost, a.s. nám Active Invest dynamický  nám ukázal výsledek od počátku roku 3,58%, za 3 roky pak 7,16 % p.a.

V kategorii fondy fondů dluhopisové od Conseq Funds investiční společnost, a.s. se nám Active Invest konzervativní prezentoval 0,17 % od počátku roku, ve tříletém horizontu pak 1,71 % p.a.

Zástupce fondů investujících do amerických akcií v dolarech Pioneer Funds – U.S. Research (USD)
LU0132182006
 s
e ukázal zhodnocením 5,61% od počátku roku, za pět let 9,19 % p.a.

Franklin Mutual European (EUR)
LU0140363002
 investující převážně do evropských akcií  předvedl od počátku roku 1,77 %,  za pět let potom 7,51% p.a.

Zástupce nemovitostních fondů WMS investiční společnost, a.s. a to fond Realita získal od počátku roku 0,66 %, za posledních dvanáct měsíců potom  4,32 %, od založení v r. 2009 45,93 %. Doporučený investiční horizont min. tři roky.

Toto jsou jen někteří zástupci fondů, do kterých s klienty investujeme, pro každého klienta je vybírán jiný soubor  fondů na základě finančního plánu, jeho rizikového profilu, které vedou ke splnění cílů klienta za předpokladu správné diverzifikace a alokace.