Jak investovat v novém roce?

Vážení klienti, vážení přátelé, vážení hosté těchto stránek,

dovoluji si Vám popřát hodně zdraví , štěstí, životní pohody a investičních úspěchů v roce 2016.

Investice v loňském roce byly pro všechny naše klienty z hlediska znehodnocení peněz  úspěšné, neboť porazily inflaci. Pro některé, kteří investují s dlouhodobějším horizontem byly zisky vyšší, pro konzervativnější klienty, nebo pro klienty s krátkodobým horizontem nižší.

I pro investice v novém roce platí to, co vloni. Vhodná diverzifikace, alokace jednotlivých aktiv. Očekávaný růst akcií ke konci roku byl negativně ovlivněn hlavně propadem ropy na světových trzích.

Jak jsme se již v minulosti zmínili, v našem portfoliu by měly být zastoupeny i nemovitosti. Máme dvě volby: nějakou vhodnou nemovitost koupit, tu pak pronajmout a zhodnocovat své portfolia zaplacenými nájmy. Koupit nemovitost „napřímo“ má však i svoje nevýhody. Nemusíme vždy získat kvalitního nájemce, nemovitost může být několik měsíců bez nájemníka, nebo nám ji může nájemník poničit a plánovaný zisk může být o dost nižší, nebo žádný.

Při investici do nemovitostního fondu je zde ne jedna nemovitost, ale několik nemovitostí, do kterých fond investuje a výše jmenovaná rizika jsou zde do určité míry omezena. Musíme ale platit většinou nějaký vstupní poplatek a potom roční poplatek za správu fondu.

Obě formy investic mají své zastánce i odpůrce. Pro každého jedince je však vhodné něco jiného.

Dnes si představíme další z rodiny nemovitostních fondů a to Conseq Realitní. Tento fond investuje do nemovitostí na území ČR (konkrétně administrativní budova v Michli, nebytová jednotka v Kamýku, budova v Hostivicích, nebytové prostory Ostravská brána, skladový areál v Uhřiněvsi, autosalón v Táboře a pod.).

Je vhodný pro investory s dlouhodobějším časovým výhledem (doporučujeme min. pět let), pro investory, kteří akceptují nižší až střední riziko.

Investice do fondu Conseq Realitní je možná jednorázově od čásky 10 000,- Kč, nebo pravidelná investice od 500,- Kč. Cena se stanovuje měsíčně, zpětné odkupy podílových listů jsou také měsíční s cenou vázanou k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Každý odkup musí být v minimální hodnotě 10 000,- Kč. Fond má možnost v případě nepříznivých tržních podmínek pozastavit vydávání, nebo odkup podílových listů až na dva roky.

  • vstupní poplatek nyní 4%
  • výstupní poplatek 0%
  • manažerský poplatek 1,5%p.a. (TER 1,6%)
  • průměrná výkonnost od 01/2008 2,3% p.a.

Vzhledem k těmto ukazatelům můžeme fond zařadit do svého portfolia. Je u něho předpoklad, že bude dlouhodobě porážet dluhopisové fondy a můžeme ho tedy použít jako dlouhodobou pojistku před inflací.

Při srovnání se svými konkurenty např. s fondem WMS Realita má Realita vyšší výkonnost při vyšším riziku (viz náš článek z 16.5.2015)

Vše je třeba ale uvážit a porovnat se stávající skladbou našeho portfolia sestavenou  dle našeho finančního plánu.