Jak v dnešní době investovat?

Je potřeba si uvědomit, že s odchodem do důchodu klesá kupní síla jednotlivce o několik desítek procent. Státní důchod nás jistě nezachrání a v budoucnu bude představovat pouze doplněk toho, co jsme si za celý život našetřili. Abychom si v důchodu nemuseli v Evropě připadat jako chudí příbuzní, je potřeba si co nejdříve začít budovat finanční nezávislost.

Musíme vycházet z finančního plánu, který nám určí, kolik a jak dlouho investovat, aby se naše cíle naplnily. Výhodou dlouhodobé investice je její pravidelnost. V době propadu trhů kupujeme za stejné peníze více podílů v akciích, které se potom při návratu trhů dříve zhodnotí. Největší chybou je nemít vhodnou diverzifikaci. Máme-li investice vhodně rozloženy do více aktiv, do více oblastí, propady trhů mohou být pro nás naopak vhodnou příležitostí k dokoupení části portfolia.

Uvedeme si tedy obecně platná pravidla pro budování finanční nezávislosti:

  • začít investovat co nejdříve a investovat co nejdéle
  • investovat pravidelně
  • nikdy nebude lepší čas začít, nežli ihned
  • začít s co možná nejvyšší částkou dle svého finančního plánu
  • pro vzdálené cíle používat rizikovější produkty (akcie, akciové fondy)
  • diverzifikovat, diverzifikovat, diiverzifikovat…
  • dodržujte důsledně svůj finanční plán a jeho případné změny provádějte pouze po konzultaci se svým poradcem

Takže nezbývá, nežli už konečně začít…