Pomohou změny v penzijním připojištění zájmu o něj?

Od příštího roku by se měl změnit třetí pilíř důchodového připojištění. Změny schválila Poslanecká sněmovna. Poslanci kromě vládní novely schválili i pozměňovací návrhy poslanců Zavadila a Votavy.

Jak se tedy třetí pilíř změní?

  • nově budou moci spořit i děti, (nebo rodiče za ně), v 18 letech bude možné vybrat 1/3 naspořených částek, ke změně smlouvy do18 let nebude potřeba souhlasu opatrovnického soudu
  • nárok na výplatu klesne na 60 let, stejně jako je to u transformovaných fondů
  • od daní z výnosu (v současnosti 15%) bude osvobozen ten, kdo si nechá vyplácet peníze alespoň 10 let
  • Zvýší se hranice pro daňovou úlevu pro příspěvek zaměstnavatele z dnešních 30 000 Kč na 50 000 Kč
  • Vzroste limit pro odpočet od základu daně pro účastníky spoření z 12 000 Kč na 24 000 Kč
  • S platností nového zákona vzrostou i poplatky fondům a to ze současných 0,8% na 1 % u účastnických fondů a  z 0,6 % na 0,8 % u transformovaných fondů (vyjma konzervativních strategií)
  • Zároveň se u účastnických fondů mají zvednout i odměny pro penzijní společnosti z ročních výnosů z 10 % na 15 %, u transformovaných fondů by se naopak poplatky z výnosů měly snížit z 15 % na 10 %
  • I pro prodejce penzijního připojištění má dojít k určité úlevě, kdy každoroční poplatek 1 000 Kč a přezkoušení se má prodloužit na dvojnásobek, tedy poplatek i přezkoušení 1x za dva roky. Současně má dojít i ke zdvojnásobení odměny za sjednání, kdy zájem zprostředkovatelů o penzijní připojištění byl mizivý, protože odměna byla mnohdy pouze cca 10% z odměny, kterou zprostředkovatel dosáhl například za uzavření životního pojištění…

 

Je tedy otázkou, zda nově definované penzijní připojištění ve 3.pilíři „nepohřbí“ stávající stavební spoření pro děti. Vyšší zhodnocení, vyšší příspěvky státu a při výběru bez souhlasu opatrovnického soudu určitě stojí za úvahu pro zajištění budoucnosti dětí. Jak je již našim odběratelům a čtenářům známo, měly by veškeré finanční toky vycházet z finančního plánu, který vyhotoví každý dobrý finanční konzultant, nebo poradce. Nezbývá tedy než popřát nově definovanému penzijnímu připojištění ve 3 pilíři, aby si ve finančním plánu každé rodiny případně  našel své místo…