Jak si vedou naše investice ke konci roku?

Rok 2015 začal prudkým růstem především evropských akcií, americké si tento růst odbyly již vloni na podzim. Následoval propad cca 15% způsobený řeckou krizí, ukrajinskou krizí a čínským oslabováním juanu. Nesmíme ani opomenout pokles ropy na hodnoty pod 50 dolarů za barel, které způsobily, že těžba ropy z břidlice především v Americe se dostala pod výrobní náklady. To ovlivnilo i výsledky některých amerických především technologických firem. Následné tištění peněz a ovlivňování trhu ECB opět způsobilo pohyb akcií v Evropě možná v počínajícím býčím trendu.

Jak si v této situaci vedly některá námi doporučovaná aktiva?

Např. dluhopisový fond, investující převážně do korporátních akcií J&T MONEY CZ OPF se nechal koupit 1.1.2015 za 1,1249 za podílový list. Ke dni 16.11.2015 se podílový list prodává za 1,1614 to odpovídá zhodnocení cca 3,25%. Je možné, že se i přes všechny nepříznivé globální vlivy dostane ke konci roku zhodnocení ke 4%.

Podíváme-li se např. na zástupce převážně evropských akcií na fond Franklin Mutual European (EUR) můžeme konstatovat, že jeho zhodnocení od 1.1. 2015 do 19.11.2015 činí úctyhodných 10,42%. U tohoto fondu, který je v EUR , musíme vzít v úvahu i kurzové riziko. Tento fond je vhodný pro investice v delším časovém období ke splnění dlouhodobých cílů.

Zástupce amerických akcií fond Pioneer Funds – U.S. Research (USD) je od 1.1. do 19.11. ve ztrátě  – 0,52%. Jeho zisky byly realizovány v loňském roce a letos dolehlo ukončení kvantitativního uvolňování v Americe a čekání na zvýšení úrokových sazeb FEDu. Přesto klienti, kteří provádějí pravidelné investice jsou již nyní v kladných hodnotách. I u tohoto fondu, který je v USD , musíme vzít v úvahu  kurzové riziko. I u tohoto fondu je předpoklad dlouhodobé investice (min. nad 10-15 roků s postupným zkonzervativňováním celého portfolia).

Další dluhopisový fond ČP Invest Fond korporátních dluhopisů  je od 1.1.2015 do 19.11.2015 v zisku 6,82 %. Na rozdíl od výše zmiňovaného J&T MONEY má větší volatilitu a min. investiční horizont jsou 3 roky, na rozdíl od J&T Money, kde je 1 rok.

Někteří klienti drží termínované vklady např. J&T banky, které byly v minulosti  vzhledem k situaci na trhu na poměrně vysoké úrovni. Nyní postupně klesají. Ale J&T banka uvedla na trh nový produkt kombinující termínovaný vklad a podílový fond, který by mohl být náhradou za nyní končící termínované vklady. O tomto produktu jsme již podrobněji psali v minulosti.

Klienti, kteří drží peníze na běžných a spořících účtech si letos mohou přijít na cca 0,1 – 1,5%. V tomto případě výjimečně některé vklady poráží i meziroční inflaci, která je k 30.9. 0,4 %.

Nebudu zde zmiňovat klienty, kteří investují individuálně přímo do určitých akcií, nebo dalších produktů (komodity, forex, opce a pod.) Jedná se o vysoce rizikové jednání a klienti jsou si vědomi vysokého rizika a investují pouze částky, o které kdyby přišli, by to nezměnilo jejich životní situaci…

Jak v dnešní době investovat?

Je potřeba si uvědomit, že s odchodem do důchodu klesá kupní síla jednotlivce o několik desítek procent. Státní důchod nás jistě nezachrání a v budoucnu bude představovat pouze doplněk toho, co jsme si za celý život našetřili. Abychom si v důchodu nemuseli v Evropě připadat jako chudí příbuzní, je potřeba si co nejdříve začít budovat finanční nezávislost.

Musíme vycházet z finančního plánu, který nám určí, kolik a jak dlouho investovat, aby se naše cíle naplnily. Výhodou dlouhodobé investice je její pravidelnost. V době propadu trhů kupujeme za stejné peníze více podílů v akciích, které se potom při návratu trhů dříve zhodnotí. Největší chybou je nemít vhodnou diverzifikaci. Máme-li investice vhodně rozloženy do více aktiv, do více oblastí, propady trhů mohou být pro nás naopak vhodnou příležitostí k dokoupení části portfolia.

Uvedeme si tedy obecně platná pravidla pro budování finanční nezávislosti:

 • začít investovat co nejdříve a investovat co nejdéle
 • investovat pravidelně
 • nikdy nebude lepší čas začít, nežli ihned
 • začít s co možná nejvyšší částkou dle svého finančního plánu
 • pro vzdálené cíle používat rizikovější produkty (akcie, akciové fondy)
 • diverzifikovat, diverzifikovat, diiverzifikovat…
 • dodržujte důsledně svůj finanční plán a jeho případné změny provádějte pouze po konzultaci se svým poradcem

Takže nezbývá, nežli už konečně začít…

Pomohou změny v penzijním připojištění zájmu o něj?

Od příštího roku by se měl změnit třetí pilíř důchodového připojištění. Změny schválila Poslanecká sněmovna. Poslanci kromě vládní novely schválili i pozměňovací návrhy poslanců Zavadila a Votavy.

Jak se tedy třetí pilíř změní?

 • nově budou moci spořit i děti, (nebo rodiče za ně), v 18 letech bude možné vybrat 1/3 naspořených částek, ke změně smlouvy do18 let nebude potřeba souhlasu opatrovnického soudu
 • nárok na výplatu klesne na 60 let, stejně jako je to u transformovaných fondů
 • od daní z výnosu (v současnosti 15%) bude osvobozen ten, kdo si nechá vyplácet peníze alespoň 10 let
 • Zvýší se hranice pro daňovou úlevu pro příspěvek zaměstnavatele z dnešních 30 000 Kč na 50 000 Kč
 • Vzroste limit pro odpočet od základu daně pro účastníky spoření z 12 000 Kč na 24 000 Kč
 • S platností nového zákona vzrostou i poplatky fondům a to ze současných 0,8% na 1 % u účastnických fondů a  z 0,6 % na 0,8 % u transformovaných fondů (vyjma konzervativních strategií)
 • Zároveň se u účastnických fondů mají zvednout i odměny pro penzijní společnosti z ročních výnosů z 10 % na 15 %, u transformovaných fondů by se naopak poplatky z výnosů měly snížit z 15 % na 10 %
 • I pro prodejce penzijního připojištění má dojít k určité úlevě, kdy každoroční poplatek 1 000 Kč a přezkoušení se má prodloužit na dvojnásobek, tedy poplatek i přezkoušení 1x za dva roky. Současně má dojít i ke zdvojnásobení odměny za sjednání, kdy zájem zprostředkovatelů o penzijní připojištění byl mizivý, protože odměna byla mnohdy pouze cca 10% z odměny, kterou zprostředkovatel dosáhl například za uzavření životního pojištění…

 

Je tedy otázkou, zda nově definované penzijní připojištění ve 3.pilíři „nepohřbí“ stávající stavební spoření pro děti. Vyšší zhodnocení, vyšší příspěvky státu a při výběru bez souhlasu opatrovnického soudu určitě stojí za úvahu pro zajištění budoucnosti dětí. Jak je již našim odběratelům a čtenářům známo, měly by veškeré finanční toky vycházet z finančního plánu, který vyhotoví každý dobrý finanční konzultant, nebo poradce. Nezbývá tedy než popřát nově definovanému penzijnímu připojištění ve 3 pilíři, aby si ve finančním plánu každé rodiny případně  našel své místo…