Vydělají nám peníze v transformovaném fondu III. pilíře?

Vzhledem k tomu, že poslední dobou dostávám dost dotazů, komu a kdy se vyplatí přestup z transformovaného fondu do účastnického, zopakujeme si jejich výhody a nevýhody.

Výhodou transformovaného fondu je každoročně nezáporný výsledek fondu, výsluhová penze a možnost čerpat prostředky při dosažení 60 let věku.

Jeho nevýhodou je poměrně žalostné zhodnocení, které ve většině případů nepokryje ani inflaci.

Proto většině svých klientů doporučujeme přestup do účastnického fondu, kde je možnost výrazně většího zhodnocení investováním do vyvážených, či dynamických fondů, kde sice není zaručeno každoroční kladné zhodnocení, ale v čase mohou být prostředky výrazněji zhodnoceny nad inflaci, takže neztrácejí svoji kupní sílu. V účastnickém fondu se také mohou prostředky vybrat formou předdůchodu, jinak je možnost vyplacení obnosu ne v 60 letech jako u transformovaného fondu, ale při odchodu do důchodu dle platných tabulek.

Zda přestoupit, nebo ne by mělo být zřejmé z finančního plánu, který by měl mýt každý člověk uzavřen. Obecně lze říci, že přestup se může vyplatit člověku, který má do doby odchodu do důchodu cca 5-10 roků. Ale je to samozřejmě individuální. Rovněž člověk, který počítá s výplatou výsluhové penze po 15 letech přestupovat do účastnického fondu nebude.

Vzhledem k tomu, že penzijní připojištění by mělo být jenom doplňkem k získání finanční nezávislosti, záleží hlavně na složení celého portfolia, ale penzijní připojištění může být jeho nezanedbatelnou součástí.

Ten, kdo  přestoupil do účastnického fondu, mohl vydělat dle penzijního fondu a dle výběru konzervativního, vyváženého, nebo dynamického fondu od 0,61% (konzervativní fond ING) až po 12,7% (Globální akciový CONSEQ).

Naproti tomu transformované fondy, které vloni kupodivu všechny překonaly inflaci vydělaly následující procenta uvedená v tabulce:

Výnosy transformovaných fondů  za rok 2014

Penzijní společnost 2014 2013
České pojišťovny (+Generali) 1,7 % 2,1 %
Allianz 1,64 % 1,6 %
Axa 1,46 % 2,29 %
České spořitelny 1,42 % 1,3 %
ČSOB 1,4 % 1,7 %
Komerční banky 1,35 % 1,44 %
NN (dříve ING) 1,13 % 1,41 %
Conseq 0,7 % 2,17 %
Inflace 0,4 % 1,4 %

 

Zdroj: penzijní fondy