Nový produkt J&T banky

J&T banka uvedla v červnu na trh nový produkt, který by mohl být zajímavý pro konzervativnější klienty. Jedná se o kombinovaný produkt nazvaný J&T COMBI. Tento nástroj je složen ze dvou produktů a to termínovaného vkladu se zvýhodněnou úrokovou sazbou a z investice do fondu J&T. Tímto rozčleněním dává banka možnost konzervativním klientům dosáhnout většího zhodnocení, nežli na termínovaném vkladu a zároveň  jim dává na 1/2 celkového vkladu jistotu úroku a jistotu pojištění vkladu do výše 100 000 EUR z fondu pojištění vkladů. Minimální výše vkladu je 500 000,- Kč, z toho jde 250 000 na termínovaný vklad a 250 000 do investice. Termínovaný vklad je na 1 rok a investice je také na 1 rok, se sankcí 0,6% lze investici vybrat i dříve.

Proč J&T COMBI?

  • Zvýhodněná úroková sazba termínovaného vkladu.
  • Polovina vložené částky je pojištěna v rámci fondu pojištění vkladů.
  • Polovina investované částky je flexibilní – fond lze kdykoliv odprodat, i přes následnou sankci (0,6%) zůstane klientovi atraktivní výnos
  • Součástí produktu je založení a vedení běžného účtu zdarma
  • Po skončení vkladu jsou peníze připsány na běžný účet, investice zůstává i nadále běžet

 

26463_98513_Infolist_JTBCM_MN_24._06._2015