ČNB nepřekvapila…

Zasedání ČNB 7.5., kde se revidovaly sazby přitahovalo jistou pozornost, ale ČNB nepřekvapila. Rozhodla se ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvou týdenní reposazba zůstala na 0,05 %,  diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 0,25 %.  Dále bankovní rada ČNB potvrdila závazek intervenovat na devizovém trhu v neprospěch koruny tak, aby kurz CZK/EUR byl udržován v blízkosti 27 Kč.

Jak dlouho hodlá ČNB intervenovat? Tento závazek má platit tak dlouho, dokud ČNB nezíská jistotu, že se blíží inflační cíl, kterým jsou 2 %. Jak vyplývá z prohlášení ČNB, Česká národní banka neukončí používání kurzu až do horizontu měnové politiky, tedy dříve než ve druhém pololetí roku 2016“. Tímto dává všem subjektům v ekonomice  jistotu, že kurz CZK/EUR v tomto období nebude významně pod 27 Kč, protože závazek je jednostranný. ČNB bude bránit pouze posilování koruny, její případné oslabování nechá bez povšimnutí. Na objem nákupů cizích měn (při posilování koruny) neexistuje žádné omezení, protože ČNB sama českou měnu vydává papírově i elektronicky.

Jaký je tedy předpokládaný inflační cíl v čase?

prognóza inflace - květen 2015 - graf 1

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje inflace spotřebitelských cen. Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %.

Zdroj: tisková zpráva ČNB 7.5., vlastní poznámky

Pro běžného spotřebitele to znamená i nadále velmi nízké úroky na běžných a spořících účtech a důvod poohlédnout se po produktech, kde uchování hodnoty  peněz, případně jejich zhodnocení  je ve srovnání s penězi uloženými „pod matrací“ a na běžných účtech lepší…