Mohou Vám investice zaplatit hypotéku?

Pokud si dnes vezmeme hypotéku, stojí za to zamyslet se nad tím, zda zároveň neinvestovat a část hypotéky , nebo i celou tak splatit investicemi. Samozřejmě záleží na  každém, jaký má cíl a finanční plán. Těžko bychom to radili svobodnému, který ví, že byt, který pořizuje, bude chtít v co nejkratší době vyměnit za větší. Tady je na místě hypotéku rychle splatit. V případě, že uvažujeme o koupi bytu, nebo nemovitosti již na pořád, je možné o variantě uvedené v začátku článku uvažovat.

Hypotéka i investice jsou produkty, které budou trvat dost dlouhou dobu. Proto je nutné , v případě, že budeme se splátkou hypotéky zároveň investovat, vybrat si co nejdelší fixaci, abychom měli dlouhou dobu jistotu neměnných sazeb hypotéky. Potom již zbývá vybrat správný podílový fond, který nám může peníze zhodnotit. Je třeba mírně zvyšovat riziko a neinvestovat pouze do dluhopisových fondů a peněžního trhu, ale využít i fondy akciové. A jak jednotlivé fondy namíchat nám napoví investiční horizont, naše averze k riziku a poradce. Můžeme do fondu investovat peníze, které bychom jinak dávali bance. Navíc jsou investice do fondů po třech letech osvobozeny od daně.

Příklad:

Podle Richarda Siudy ze společnosti Conseq Investment Management je kombinaci podílového fondu a hypotéky potřeba minimálně uvážit. Pro ilustraci uvádí příklad rodiny, která splácí hypotéku ve výši 1,8 milionu korun s úrokem fixovaným ve výši necelých tří procent a délkou splácení nastavenou na 15 let. V prvních pěti letech – což je standardní doba fixace úroku – vychází měsíční splátka na 12 450 korun

Pokud by se rodina rozhodla hypotéku prodloužit na 25 let, bude platit měsíčně 8500 korun. Na splátce tedy měsíčně ušetří takřka čtyři tisíce korun. Po patnácti letech, kdy původně chtěli hypotéku mít splacenou, budou mít vůči bance ještě závazek zhruba 900 tisíc korun. Pokud by ušetřené čtyři tisíce každý měsíc investovali do podílového fondu, za 15 let budou při průměrném ročním výnosu těch 900 tisíc mít. A pokud bude výnos vyšší, pak nejenže hypotéku budou moci splatit v původním termínu, ale ještě zinkasují peníze navíc,“ vysvětluje Richard Siuda.

Pokud by tedy podílový fond dosáhnul lepšího výnosu než tři procenta ročně, rodině se docela jistě vyplatí vzít si k hypotéce ještě podílový fond. Pokud by ale na takový výnos nedošlo, investice se nevyplatí. Člověk vždycky podstupuje určité riziko. V tomto případě je ale výrazně eliminováno dlouhým horizontem a tím, že se investuje pravidelně, vhodné je využít i program životního cyklu,“ říká. Při zhodnocení 5,5 procenta ročně, dodává Siuda, by rodina po 15 letech prostřednictvím fondu naspořila a vydělala víc než milion korun – z něj může pohodlně doplatit hypotéku a ještě by jí víc než sto tisíc zbylo.

Zdroj: http://www.penize.cz/podilove-fondy/293953-velky-investicni-serial-nechate-si-hypoteku-zaplatit-investicemi

Samozřejmě musíme vzít v úvahu i vliv případně rostoucích úrokových sazeb, dále i to, že fond nebude hospodařit dle předpokladu a přinese menší výnos, nebo i další geopolitické vlivy…

Přesto o uvedené možnosti stojí za to uvažovat a vše probrat dopodrobna se svým investičním poradcem…

Zdroj: www.penize.cz, vlastní poznámky

 

Jaké portfolio majetku mají bohatí lidé ?

Jaké portfolio mají bohatí lidé a rentiéři ? V průběhu lidského života dochází k několika cyklům. Jsme mladí a plní elánu, ale nemáme většinou peníze. Pokud začneme pomalu ukládat nějaké peníze do investičních produktů, dosáhneme toho, že v době, kdy jde fyzická výkonnost strmě dolů, začnou peníze investované dlouhou dobu více vydělávat. Úbytek fyzické výkonnosti a s tím související úbytek peněz tak můžeme částečně nahradit penězi vydělanými investicí. Finanční kapitál nám tak nahradí lidský kapitál a budování finanční nezávislosti tak může pokračovat. Studií bylo zjištěno, že bohatí lidé a rentiéři mají svůj majetek rozložen do akcií a alternativních produktů ( 30-50 %), do dluhopisů (10-20 %), do peněžního trhu (20-30 %) a do nemovitostí (10-20 %). Toto rozložení se v čase mírně mění tak, jak se mění situace na trhu.

Dnes se podíváme na jeden nemovitostní fond, který by mohl v našem portfoliu zastupovat nemovitosti.

Jedná se o fond REALITA od WMS investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Název: Realita, nemovitostní otevřený podílový fond
 • ISIN: CZ0008473139
 • Typ fondu: Speciální fond nemovitostní, OPF
 • Rizikovost fondu: Střední
 • Depozitář fondu: Československá obchodní banka, a.s.
 • Správce fondu: WMS Investiční společnost, a.s.
 • Měna: CZK
 • Datum založení: 27.4.2009
 • Vlastní kapitál fondu: 163 127 698 Kč
 • Vstupní poplatek*: 1,5 % – 2,5 %
 • Výstupní poplatek*: 0,00 % – 3,00 %
 • Poplatek za správu: 2,50 % z výše vlastního kapitálu
 • Minimální investice: 500 Kč
 • Doporučený investiční horizont: min. 3 roky
 • Stanovení aktuální hodnoty PL: Jednou měsíčně
 • Informace k datu: 31.1.2015 *

Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice

Proč tedy investovat do nemovitostního fondu ?

U nemovitostního fondu investice směřují do nemovitostí, ne do akcií. Jsou zde dlouhodobé příjmy z nájmů a z růstu cen nemovitostí. Nemovitostní fondy jsou charakteristické tím, že v jejich majetku jsou hmatatelná, ocenitelná aktiva. Nemovitá aktiva jsou méně citlivá na výkyvy trhů, protože nemovitostní trh je charakteristický dlouhodobějšími procesy.

Jak si tedy vedl fond REALITA v uplynulém období ?

HISTORICKÁ VÝKONOST FONDU V % P.A.

2009 – 2,45%

2010 – 5,63%

2011 – 5,91 %

2012 – 5,36 %

2013 – 5,30%

2014 – kolem 4 % (fond koncem roku nestihl nakoupit nemovitosti za vybrané peníze)

INVESTIČNÍ CÍLE

Investičním cílem Fondu je zhodnocení vložených prostředků investorů na základě příjmů založených na provozu, pronájmu a prodeji nemovitostí. Fond se snaží o konzervativní přístup k riziku, investiční politika je zaměřena na sektor trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí generujících výnosy na území České republiky. Fond není striktně zaměřen na určité průmyslové odvětví. Za účelem dosažení investičního cíle Fond kupuje a nadále bude kupovat nemovitosti, příp. podíly na nemovitostních společnostech, které mohou tvořit až 80% majetku Fondu. Fond umožnuje podílníkům participovat na nemovitostním trhu. Nemovitostní aktiva jsou však méně likvidní aktiva. Fond vedle běžného investování nepravidelných jednorázových částek nabízí Termínové nákupy podílových listů na období 12, 24, 36 a 60 měsíců. Fond je vhodný jak pro investory, kteří plánují krátkodobé investice na období 1 roku, tak i pro investory, kteří preferují dlouhodobé investice na delší období. Tento fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat své investované finanční prostředky zpět v době kratší, než je délka přibližné doby, po kterou by měla být investice držena. Investor hradí vstupní a výstupní poplatky podle aktuálního ceníku, přičemž tyto poplatky mohou být i nulové. Zisky generované Fondem jsou opět reinvestovány.

RIZIKOVÝ PROFIL

Fond se zaměřuje na menší komerční nemovitosti – administrativní a výrobní prostory, haly, objekty k bydlení na území České republiky s výnosem z pronájmu. V současnosti představuje portfolio fondu dvanáct nemovitostí. Pro Fond má podstatný význam riziko nedostatečné likvidity, které nelze zcela vyloučit, spočívající v tom, že určitý majetek Fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a Fond proto nebude schopen včas dostát závazkům ze žádostí o zpětný odkup podílových listů např. z důvodu vlivu změn vývoje tržního prostředí na ceny a hodnoty vlastněného majetku, rizika vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu včasného nezaplacení protistrany, rizika ztráty vlivem nedostatků, selhání vnitřních procesů, lidského faktoru či vlivem vnějších událostí např. rizika vyplývající ze stavební závady nemovitosti nebo z její ekologické zátěže.

Zdroj: WMS investiční společnost, a.s., vlastní poznámky

ČNB nepřekvapila…

Zasedání ČNB 7.5., kde se revidovaly sazby přitahovalo jistou pozornost, ale ČNB nepřekvapila. Rozhodla se ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvou týdenní reposazba zůstala na 0,05 %,  diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 0,25 %.  Dále bankovní rada ČNB potvrdila závazek intervenovat na devizovém trhu v neprospěch koruny tak, aby kurz CZK/EUR byl udržován v blízkosti 27 Kč.

Jak dlouho hodlá ČNB intervenovat? Tento závazek má platit tak dlouho, dokud ČNB nezíská jistotu, že se blíží inflační cíl, kterým jsou 2 %. Jak vyplývá z prohlášení ČNB, Česká národní banka neukončí používání kurzu až do horizontu měnové politiky, tedy dříve než ve druhém pololetí roku 2016“. Tímto dává všem subjektům v ekonomice  jistotu, že kurz CZK/EUR v tomto období nebude významně pod 27 Kč, protože závazek je jednostranný. ČNB bude bránit pouze posilování koruny, její případné oslabování nechá bez povšimnutí. Na objem nákupů cizích měn (při posilování koruny) neexistuje žádné omezení, protože ČNB sama českou měnu vydává papírově i elektronicky.

Jaký je tedy předpokládaný inflační cíl v čase?

prognóza inflace - květen 2015 - graf 1

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje inflace spotřebitelských cen. Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %.

Zdroj: tisková zpráva ČNB 7.5., vlastní poznámky

Pro běžného spotřebitele to znamená i nadále velmi nízké úroky na běžných a spořících účtech a důvod poohlédnout se po produktech, kde uchování hodnoty  peněz, případně jejich zhodnocení  je ve srovnání s penězi uloženými „pod matrací“ a na běžných účtech lepší…