Na změnu daňového režimu životního pojištění je čas pouze do konce března !!!

 

Vážení klienti,

nejpozději do 31. března se musí většina majitelů životního pojištění rozhodnout pro převod smlouvy do jednoho z nově vzniklých daňových režimů. Buď bude jejich pojištění daňově zvýhodněné, nebo půjde provádět mimořádné výběry naspořených finančních prostředků. 

Aby si mohl klient i po 1. 1. 2015 odečítat z daní zaplacené pojistné až do maximální výše 12 000 Kč, bude muset stávající smlouvu upravit tak, aby vyhovovala novým podmínkám podle zákona o daních z příjmů účinného od 1. 1. 2015.

  1. První možnost – klient nebude mít nadále možnost vybírat mimořádné pojistné. Pojistná smlouva bude tak splňovat podmínky daňového zvýhodnění a zaměstnavatel na ni bude moci i nadále přispívat za stejných podmínek jako dosud.

Na konci minulého roku některé pojišťovny informovali klienty, že pokud chtějí zachovat daňové zvýhodnění, nemusí podnikat žádné kroky. Dle aktuálního vyjádření ČNB však klienti musí pro zvýšení právní jistoty tuto skutečnost pojišťovně písemně potvrdit. 

  1. Druhá možnost –  klient si může ponechat pojistnou smlouvu ve stávajícím režimu beze změny. To znamená, že si ponechá možnost mimořádných výběrů (pokud to jeho pojištění umožňuje), ale jeho smlouva nebude nadále smlouvou soukromého životního pojištění a dále nebude možné využívat daňové zvýhodnění. Na takovou pojistnou smlouvu nemůže nadále přispívat zaměstnavatel formou osvobozeného příspěvku na pojištění v rámci firemních benefitů.

I v případě, kdy klient nepožaduje u své existující smlouvy daňové výhody a tedy chce mít zachovánu možnost mimořádných výběrů, měl by tuto skutečnost pojišťovně oznámit..

Zdroj: BROKER TRUST ,a.s.

Věnujte tedy prosím  náležitou pozornost dopisům od pojišťoven, kde je popsáno, jakou formu souhlasu daná pojišťovna vyžaduje. Jinak byste se v budoucnu mohli dočkat nechtěných změn…