Nová investice od ING

Současně s přerušením distribuce ING konta přes distribuční kanály, začala ING nabízet nově i ING Investice. Je otázkou, zda to má nahradit odcházející peníze z ING konta, které po snížení úroků na 0,7 % p.a. již nemůže konkurovat některým nízkonákladovým bankám. O co se jedná a vyplatí se investovat s ING Investice? ING Investice je nová služba, která nabízí nákup tří vybraných fondů, a to ING IM fond světových akcií, Fidelity fond světových dividend a Fidelity fond světových dluhopisů s vysokým výnosem. Případné investory může potěšit informace, že se jedná o investici bez vstupních poplatků a minimální pravidelná investice začíná na 500 Kč. Všechny fondy se nabízejí v korunách a jsou částečně měnově zajištěny. Je ovšem otázkou, zda případný přechod z „bezrizikového“ ING konta do těchto fondů by pro nezkušeného investora nemohl představovat velký šok. ING konto investuje do státních dluhopisů, maximálně do korporátních, fondy již do HY dluhopisů (tzv. High Yield Bonds). Jde o obligace, které nesou vyšší úrok, ale také i podstatně vyšší riziko částečného, nebo úplného nesplacení investorem. Úrok se může pohybovat cca od 6-7 % výše. ING investice by tedy měla  v lepším případě zaplnit pouze část portfolia investora, v souladu s jeho rizikovým profilem a skladbou celého portfolia. Pouze přechod celé investice z ING konta do těchto fondů asi nelze doporučit…

zdroj: vlastní poznámky,  www.ing.cz,  FOND SHOP 4/2015 – detailní analýza