Na změnu daňového režimu životního pojištění je čas pouze do konce března !!!

 

Vážení klienti,

nejpozději do 31. března se musí většina majitelů životního pojištění rozhodnout pro převod smlouvy do jednoho z nově vzniklých daňových režimů. Buď bude jejich pojištění daňově zvýhodněné, nebo půjde provádět mimořádné výběry naspořených finančních prostředků. 

Aby si mohl klient i po 1. 1. 2015 odečítat z daní zaplacené pojistné až do maximální výše 12 000 Kč, bude muset stávající smlouvu upravit tak, aby vyhovovala novým podmínkám podle zákona o daních z příjmů účinného od 1. 1. 2015.

  1. První možnost – klient nebude mít nadále možnost vybírat mimořádné pojistné. Pojistná smlouva bude tak splňovat podmínky daňového zvýhodnění a zaměstnavatel na ni bude moci i nadále přispívat za stejných podmínek jako dosud.

Na konci minulého roku některé pojišťovny informovali klienty, že pokud chtějí zachovat daňové zvýhodnění, nemusí podnikat žádné kroky. Dle aktuálního vyjádření ČNB však klienti musí pro zvýšení právní jistoty tuto skutečnost pojišťovně písemně potvrdit. 

  1. Druhá možnost –  klient si může ponechat pojistnou smlouvu ve stávajícím režimu beze změny. To znamená, že si ponechá možnost mimořádných výběrů (pokud to jeho pojištění umožňuje), ale jeho smlouva nebude nadále smlouvou soukromého životního pojištění a dále nebude možné využívat daňové zvýhodnění. Na takovou pojistnou smlouvu nemůže nadále přispívat zaměstnavatel formou osvobozeného příspěvku na pojištění v rámci firemních benefitů.

I v případě, kdy klient nepožaduje u své existující smlouvy daňové výhody a tedy chce mít zachovánu možnost mimořádných výběrů, měl by tuto skutečnost pojišťovně oznámit..

Zdroj: BROKER TRUST ,a.s.

Věnujte tedy prosím  náležitou pozornost dopisům od pojišťoven, kde je popsáno, jakou formu souhlasu daná pojišťovna vyžaduje. Jinak byste se v budoucnu mohli dočkat nechtěných změn…

 

Jak dnes ochránit hodnotu peněz a jak si rozložit investice?

Jak jsem se už několikrát zmiňoval, velmi důležitou složkou každé investice je alokace a diverzifikace. Ukažme si, jaká je možná investice u jednoho konkrétního klienta.

Klient je dle investičního profilu dynamický investor a preferuje větší zisk s vědomím většího rizika a s tolerancí větší volatility. Jelikož jako konzultant stále preferuji americké akcie, a to z důvodu ukončení kvantitativního uvolňování v USA a  nastartování tamního ekonomického růstu, je větší část část portfolia (45 %) uložena v podílových fondech, které mají v portfoliu akcie  velkých amerických firem, část portfolia (25 %) je uložena do podílových fondů, které reprezentují  evropské firmy, kde podle portfolio manažera je jejich současná hodnota  pod jejich vnitřní hodnotou a mají tedy potenciál růstu, část portfolia (20 %) je uložena v korporátních dluhopisech evropských firem a část portfolia (10 %) je uložena ve zlatě. Nesmíme ani zapomenout na investici do stavebního pozemku, která klientovi vynáší cca 7 % ročně. Jelikož část portfolia je uložena v dolarech, část v euru a část v české koruně, je tímto rozložením omezeno i posilování dolaru vůči koruně a euru. Dá se předpokládat, že dolar po dobu kvantitativního uvolňování v Evropě může posílit až k 0,8 USD/Euro. To může pro část portfolia uloženého v dolarech znamenat slušný růst, protože fondy nejsou zajištěné do koruny, což by je v tomto případě sráželo dolů… Tak, jak se bude situace na na světových trzích dále vyvíjet, např. i situace s připravovaným přijetím eura Českou republikou, budou se investice dle potřeby přesouvat tak, aby se ochránila jejich hodnota.

Jak si tedy vedou jednotlivé fondy od počátku roku 2015?

1. Za prvé si ukážeme výkonnost zástupce amerických firem:

Pioneer Funds – U.S. Research (USD)

ISIN: LU0132182006
pokles
Aktuální ČOJ / PL Roční maximum: Roční minimum: Objem aktiv fondu:
9,7900 USD(19.3.2015) 9,87 USD (24.2.2015) 9,28 USD (30.1.2015) 252 843 294 USD

Základní informace

Investiční společnost:
Pioneer Asset Management S.A.
Třída aktiv:
Akciový
Datum založení:
27.12.2001
Investiční manažer:
Pioneer Asset Management S.A.

Informace o investiční politice

Typ fondu:
Akciový
Měna denominace:
USD
Manažerský poplatek:
1,25% ročně z objemu investice

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):

1 týden 1,35%
1 měsíc 0,31%
3 měsíce 0,93%
6 měsíců 3,27%
Od počátku roku 1,56%
1 rok 9,26%
2 roky 32,66%
3 roky 42,92%
5 let 78,65%
10 let 93,86%
Od založení 99,02%

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky 15,18%
3 roky 12,64%
5 let 12,31%
10 let 6,84%
Od založení 5,34%
Zdroj: Conseq, a.s.

2. Za druhé se podíváme na zástupce Evropy:

Franklin Mutual European (EUR)

ISIN: LU0140363002

růst
Aktuální ČOJ / PL Roční maximum: Roční minimum: Objem aktiv fondu:
25,7600 EUR(19.3.2015) 25,85 EUR (16.3.2015) 21,76 EUR (6.1.2015)

Základní informace

Investiční společnost:
Franklin Templeton
Třída aktiv:
Akciový
Datum založení:
31.12.2001
Investiční manažer:
Franklin Templeton Investments

Informace o investiční politice

Typ fondu:
Akciový
Investiční zaměření:
Akcie zejména evropských společností, striktně hodnotový styl řízení fondu, rating Morningstar AA
Měna denominace:
EUR
Manažerský poplatek:
1,00% ročně z objemu investice

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):

1 týden 0,35%
1 měsíc 3,45%
3 měsíce 15,21%
6 měsíců 11,08%
Od počátku roku 14,24%
1 rok 14,08%
2 roky 34,94%
3 roky 50,56%
5 let 63,76%
10 let 93,10%
Od založení 129,59%

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky 16,16%
3 roky 14,61%
5 let 10,37%
10 let 6,80%
Od založení 6,49%
Zdroj: Conseq, a.s.

3. A za třetí se podíváme na zástupce korporátních dluhopisů:

ČP Invest Fond korporátních dluhopisů

ISIN: CZ0008471786
růst
Aktuální ČOJ / PL Roční maximum: Roční minimum: Objem aktiv fondu:
1,8874 CZK(19.3.2015) 1,89 CZK (19.3.2015) 1,81 CZK (7.1.2015)

Základní informace

Investiční společnost:
ČP Invest
Třída aktiv:
Dluhopisový
Datum založení:
15.11.2001
Investiční manažer:
ČP INVEST investiční společnost,a.s.

Informace o investiční politice

Typ fondu:
Dluhopisový
Měna denominace:
CZK
Manažerský poplatek:
1,50% ročně z objemu investice

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):

1 týden 0,01%
1 měsíc 0,70%
3 měsíce 3,52%
6 měsíců -1,64%
Od počátku roku 2,72%
1 rok -0,26%
2 roky 0,25%
3 roky 8,49%

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky 0,12%
3 roky 2,75%
Zdroj: Conseq, a.s.

4. Nyní se podíváme na zlato:

Stane se rok 2015 rokem návratu zlata v plném lesku?

Zatímco akciové trhy nabraly zejména v posledních měsících razantní akceleraci (v grafu modrá křivka), která je, nejen podle našeho názoru, způsobena více než fundamentálními faktory politikou tisku peněz centrálními bankami, prodělalo zlato ve stejném období výraznou korekturu (v grafu žlutá křivka).

 

Investiční zlato ve své fyzické podobě plní navíc několik dalších cenných funkcí:

  • Zlato je pojištěním peněz proti všem „černým“ scénářům – kolaps finančního systému, měnové reformy, ztráta kupní síly „papírových“ peněz, jakož i zesilující finanční represe státu proti občanovi
  • Zlato vykazuje nejvyšší dosažitelnou míru anonymity a nezávislosti na politickém vedení společnosti
  • Investiční zlato je likvidnější než akcie a prodejné po celém světě
  • Zisk z prodeje je po 12 měsících osvobozen od daně z příjmu
  • Investiční zlato je osvobozeno od daně z přidané hodnoty

Zdroj: EKKA GOLD

A závěrem tohoto článku musím zmínit i nabídku pro konzervativnější investory. Je to především nabídka J&T banky pro investory s částkou nad 500 000 Kč, a to termínovaný vklad s úrokem 2-2,6 % p.a., dále tříměsíční termínovaný vklad téže banky s úrokem 1,65 % p.a., dále pak spořící účet hit EQUA banky s úrokem 1,5 % a spořící účet Sberbank 1,63 % garantovaný do roku 2016…

Samozřejmě v souladu s kvantitativním uvolňováním v  Evropě a s
cílem  ČNB  směrovat inflaci ke 2 % nelze doporučit dlouhodobější termínované vklady s úrokem pod 2 %…

Lze snížit (zrušit) poplatky za vedení účtu u své banky?

Nedávno jsem psal o možnosti převést svůj běžný účet k jiné nízko nákladové bance. Děkuji za reakce těch, kteří mi poděkovali za to, že jsem jim dal impuls k tomu, že svůj účet převedli. Někteří tak ušetřili stokoruny, někteří více než tisíc korun ročně. Jistě záleží i na tom, zda třeba od té banky nečerpají hypotéku a běžný účet je podmínkou hypotéky, dále na tom, kterých služeb využívají a které služby jsou pro ně zbytečné. Každá banka má trochu jiné podmínky nastavené s běžným účtem a je třeba je podrobně prostudovat před vlastním rozhodnutím. Ozvali se ale i další lidé, kteří říkali, my bychom raději zůstali u své banky, jsme u ní 25 let, jen kdyby nám snížila poplatky. Existuje nějaký způsob jak toho dosáhnout? Existuje.  Zatím se to podařilo u 95% lidí, kteří to zkusili. V tom případě, který nebyl úspěšný, to pravděpodobně zavinil jiný postup, nežli doporučený…

Jak na to?

Na našem trhu jsou banky, které poskytují účty zdarma. Namátkou můžeme jmenovat FIO banku, mBank, či Equa banku.

Velké banky se dnes již snaží udržet své stávající zákazníky a je celkem běžné, že mají kromě oficiálních ceníků také nabídky pro klienty, kteří chtějí odejít právě k těmto bez poplatkovým bankám.

Dostat se k výhodnějším poplatkům je velmi jednoduché, ale většina lidí o tom neví. Stačí oslovit osobně Vaši banku s tím, že si chcete zřídit účet bez poplatků u jiné banky. Zároveň se zeptejte, jestli Vám jsou schopni nabídnout podobné poplatky jako má např. FIO banka.

Ve většině případů už tento postup vede k tomu, že Vám banka vyjde vstříc a bez nutnosti měnit banku budete mít nižší, nebo nulové poplatky.

Pokud by tento postup nestačil, udělejte totéž písemně emailem. Zároveň požádejte o využití Kodexu mobility a v emailové zprávě se zeptejte, jestli Vám pomohou do nové banky převést Vaše trvalé příkazy.

Co na to říkáte?

Stojí Vám několik set ročně za návštěvu banky?

———————————————————————————————————————————————-

Jak to funguje?

Pět kroků ke snížení poplatků

1.Od té doby, co se na trhu objevily banky bez poplatků, si začaly velké banky více uvědomovat, že získat nového klienta je mnohem těžší, než udržet stávajícího. V každé velké bance proto mají retenční (zvýhodněné) ceny, retenční oddělení a retenční procesy.

2.Přijít do banky a říct si rovnou o slevu moc nefunguje. Co ale funguje, je nechat bankéře spustit retenční proces. Zkrátka vyslat jasný signál, že chcete odejít. A takovým jasným signálem může být to, že chcete využít Kodexu mobility a přenést trvalé příkazy do jiné banky. Kodex i seznam bank, které k němu přistupují,2 si můžete prohlédnout v tomto odkazu:

https://www.czechba.cz/cs/aktivity/kodex-mobility-klientu

3.Důležité také je, jak odpovědět na dotaz, kam chcete přejít. Musí to být některá z bez poplatkových bank.

4.Pak už jde zpravidla vše velmi snadno. Velké banky mají pro bankéře zpracovaný postup, podle kterého mají postupovat. Výsledkem je nabídka nižšího, nebo nulového poplatku, když zůstanete.

5.Pokud by se stalo, že bankéř výjimečně nezabere, možná má jen špatný den. V takovém případě většinou báječně funguje tento postup. Zeptejte se ho, kdo je jeho šéf a jestli by Vám na něj nedal email nebo telefon. Ujistěte ho, že se chcete jeho šéfa jenom zeptat na to, jaké možnosti nabízí retenční oddělení jejich banky. Většinou si bankéř najednou vzpomene, že by mohl ještě něco vyzkoušet. A ono se to nejednou povede…

 

Nová investice od ING

Současně s přerušením distribuce ING konta přes distribuční kanály, začala ING nabízet nově i ING Investice. Je otázkou, zda to má nahradit odcházející peníze z ING konta, které po snížení úroků na 0,7 % p.a. již nemůže konkurovat některým nízkonákladovým bankám. O co se jedná a vyplatí se investovat s ING Investice? ING Investice je nová služba, která nabízí nákup tří vybraných fondů, a to ING IM fond světových akcií, Fidelity fond světových dividend a Fidelity fond světových dluhopisů s vysokým výnosem. Případné investory může potěšit informace, že se jedná o investici bez vstupních poplatků a minimální pravidelná investice začíná na 500 Kč. Všechny fondy se nabízejí v korunách a jsou částečně měnově zajištěny. Je ovšem otázkou, zda případný přechod z „bezrizikového“ ING konta do těchto fondů by pro nezkušeného investora nemohl představovat velký šok. ING konto investuje do státních dluhopisů, maximálně do korporátních, fondy již do HY dluhopisů (tzv. High Yield Bonds). Jde o obligace, které nesou vyšší úrok, ale také i podstatně vyšší riziko částečného, nebo úplného nesplacení investorem. Úrok se může pohybovat cca od 6-7 % výše. ING investice by tedy měla  v lepším případě zaplnit pouze část portfolia investora, v souladu s jeho rizikovým profilem a skladbou celého portfolia. Pouze přechod celé investice z ING konta do těchto fondů asi nelze doporučit…

zdroj: vlastní poznámky,  www.ing.cz,  FOND SHOP 4/2015 – detailní analýza