ČNB změnila TÚM

ČNB snížila TÚM z dosavadních 1,9% (z roku 2013) na 1,3% nyní. Čeho se to týká a co to znamená? TÚM (technická úroková míra) se využívá hlavně v oblasti životního pojištění. Je to minimální hodnota zhodnocení, kterou pojišťovna garantuje. TÚM je nástrojem regulace ze strany státního dozoru, v tomto případě ČNB, má zajistit „solventnost“ životních pojišťoven při poklesu tržních úroků. Je uvedena ve vyhlášce MF 434/2009. U životních pojišťoven a penzijních fondů se používá při výpočtu garantované částky při dožití. Změnu musí pojišťovny do svých smluv promítnout do 6 měsíců od zveřejnění ve věstníku ČNB. Snížení úrokových sazeb se týká až nově uzavřených smluv, nově počítané doby a částky výplaty penzijního připojištění.  U stávajících smluv musí pojišťovna garantovat stávající sazbu po celou dobu trvání smlouvy. Snížení sazby tedy může ovlivnit garantovaný výnos i cenu pojištění nových smluv, protože TÚM je jedním z ukazatelů, který se při výpočtu pojistných částek a pojistné hodnoty používá…