Diverzifikace

Diverzifikace v investičním oboru znamená rozdělení prostředků do různých typů a druhů investic (např.akcie, dluhopisy, komodity), do různých sektorů (např.bankovnictví, energetika,průmysl), do různých míst investice (např. Asie, Amerika, Evropa) a v různém čase (při jednorázové investici nevložíme prostředky najednou, ale třeba s měsíčním odstupem na 3x). Touto diverzifikací – rozdělením snižujeme investiční riziko.