Jak také probíhá v Česku pojišťování… aneb o finanční gramotnosti

Povím Vám jeden příběh. Byl jeden zaměstnanec firmy, budeme mu říkat třeba pan Beran. Pan Beran měl manželku a tři děti. Bydlel v jedné malé vesnici na jihu Čech.  Manželka měla životní pojištění u jedné nejmenované společnosti, kterou v té oblasti zastupovala paní, budeme jí třeba říkat paní Nováková. Paní Nováková uzavřela paní Beranové pojištění, u kterého byly s paní Beranovou pojištěny i její tři děti do jejich 18 let.

Po určité době paní Nováková zjistila, že děti paní Beranové už dosáhly osmnácti let a že tedy pojištění, které bylo uzavřeno do jejich osmnácti let přestalo platit. I navštívila paní Nováková rodinu Beranových a uzavřela jim nové životní pojistky u téže společnosti.

Všichni byli spokojeni, paní Nováková měla bezpracně tři provize, Beranovi zase pojištění. Vždyť paní Nováková přece uzavírá pojištění všem v této malé vesnici a nic špatného by jim určitě nenabídla…

Neměla paní Nováková třeba zjistit, zda toto pojištění opravdu potřebují a případně v jakém rozsahu? Neměla paní Nováková nabídnout alternativní produkty od dalších společností?

Poučení: výběr jednoho produktu od jedné společnosti není výběrem a klienta může poškodit…