RPSN

Roční Procentní Sazba Nákladů je zjednodušeně řečeno souhrn všech nákladů v procentech z dlužné částky, které musí spotřebitel v souvislosti s půjčkou nebo úvěrem zaplatit v období jednoho roku. Patří sem např. poplatek za uzavření smlouvy, správa úvěru, pojištění schopnosti splácet a pod. Máme – li tedy např. dva subjekty, které nám poskytnou úrok 3% a jeden má RPSN 6,3% a druhý má RPSN 10,4%, je vidět, že náklady na půjčku či úvěr jsou při stejném úroku různé…