Vybíráme spolu kvalitní portfolio?

Vážení klienti,

nás finančních poradců, nebo konzultantů je hodně, ale vybírají všichni poradci pro své klienty to nejvhodnější bez ohledu na provize? Myslím si, že u mě se na toto můžete spolehnout. Nejsem závislý na žádných nadřízených, nemusím plnit ani měsíční, ani žádný jiný plán a mohu se soustředit na kvalitu nabízených produktů s ohledem na potřeby klientů.

Jedním z produktů, který jsem vloni některým klientům vybral byl podílový fond J&T banky J&T Money. Uvedený fond dosáhl za rok 2015 zhodnocení 4,08% a stal se již podruhé Investicí roku 2015 v kategorii Smíšené fondy v anketě Fincentrum & Forbes – Investice roku, kterou již šestý rok vyhlašuje společnost Fincentrum spolu s magazínem Forbes. Přihlášeno k hodnocení bylo 108 fondů, takže vítězství v této kategorii již podruhé může ukazovat na dlouhodobou stabilitu. Vyhrát mezi 108 přihlášenými fondy v porovnání nejlepšího poměru čistého výnosu a rizika, je jasná zpráva

JTBMOC_06.02.2016

Jak investovat v novém roce?

Vážení klienti, vážení přátelé, vážení hosté těchto stránek,

dovoluji si Vám popřát hodně zdraví , štěstí, životní pohody a investičních úspěchů v roce 2016.

Investice v loňském roce byly pro všechny naše klienty z hlediska znehodnocení peněz  úspěšné, neboť porazily inflaci. Pro některé, kteří investují s dlouhodobějším horizontem byly zisky vyšší, pro konzervativnější klienty, nebo pro klienty s krátkodobým horizontem nižší.

I pro investice v novém roce platí to, co vloni. Vhodná diverzifikace, alokace jednotlivých aktiv. Očekávaný růst akcií ke konci roku byl negativně ovlivněn hlavně propadem ropy na světových trzích.

Jak jsme se již v minulosti zmínili, v našem portfoliu by měly být zastoupeny i nemovitosti. Máme dvě volby: nějakou vhodnou nemovitost koupit, tu pak pronajmout a zhodnocovat své portfolia zaplacenými nájmy. Koupit nemovitost „napřímo“ má však i svoje nevýhody. Nemusíme vždy získat kvalitního nájemce, nemovitost může být několik měsíců bez nájemníka, nebo nám ji může nájemník poničit a plánovaný zisk může být o dost nižší, nebo žádný.

Při investici do nemovitostního fondu je zde ne jedna nemovitost, ale několik nemovitostí, do kterých fond investuje a výše jmenovaná rizika jsou zde do určité míry omezena. Musíme ale platit většinou nějaký vstupní poplatek a potom roční poplatek za správu fondu.

Obě formy investic mají své zastánce i odpůrce. Pro každého jedince je však vhodné něco jiného.

Dnes si představíme další z rodiny nemovitostních fondů a to Conseq Realitní. Tento fond investuje do nemovitostí na území ČR (konkrétně administrativní budova v Michli, nebytová jednotka v Kamýku, budova v Hostivicích, nebytové prostory Ostravská brána, skladový areál v Uhřiněvsi, autosalón v Táboře a pod.).

Je vhodný pro investory s dlouhodobějším časovým výhledem (doporučujeme min. pět let), pro investory, kteří akceptují nižší až střední riziko.

Investice do fondu Conseq Realitní je možná jednorázově od čásky 10 000,- Kč, nebo pravidelná investice od 500,- Kč. Cena se stanovuje měsíčně, zpětné odkupy podílových listů jsou také měsíční s cenou vázanou k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Každý odkup musí být v minimální hodnotě 10 000,- Kč. Fond má možnost v případě nepříznivých tržních podmínek pozastavit vydávání, nebo odkup podílových listů až na dva roky.

 • vstupní poplatek nyní 4%
 • výstupní poplatek 0%
 • manažerský poplatek 1,5%p.a. (TER 1,6%)
 • průměrná výkonnost od 01/2008 2,3% p.a.

Vzhledem k těmto ukazatelům můžeme fond zařadit do svého portfolia. Je u něho předpoklad, že bude dlouhodobě porážet dluhopisové fondy a můžeme ho tedy použít jako dlouhodobou pojistku před inflací.

Při srovnání se svými konkurenty např. s fondem WMS Realita má Realita vyšší výkonnost při vyšším riziku (viz náš článek z 16.5.2015)

Vše je třeba ale uvážit a porovnat se stávající skladbou našeho portfolia sestavenou  dle našeho finančního plánu.

Jaká je nejlepší půjčka na vánoce?

Vážení přátelé, před vánocemi se na mě obracejí někteří lidé se žádostí o radu, jakou by si měli vzít půjčku na vánoce. Výběr je značný. Začíná nabídkou bank a končí nebankovními institucemi a společnostmi, či jedinci, kteří svými nabídkami naplňují znaky lichvy.

Začíná období vánočních svátků, svátků klidu a míru, které se ale pro někoho mohou stát svátky vedoucímu k předlužení, které se bude rozvíjet ve spirále a které již půjde jen těžko zastavit.

Na internetu nabízí jedna společnost půjčky. Lákadlem je první půjčka zdarma. Kdo si jednou půjčí, většinou si potom půjčuje dále, ale už za jiných podmínek. U této společnosti opakovaná půjčka ve výši 10 000,- Kč splatná za 28 dnů vás bude stát 12 800,- Kč. Přepočítáme-li to na roční procentní sazbu nákladů (RPSN), dojdeme k číslu úctyhodných 2321 %.

Přitom stačí trochu finančně plánovat. a odkládat si např.měsíčně 840,- Kč a těch potřebných 10 000,- Kč ušetříte za 1 rok. Jaká je tedy opravdu nejvýhodnější půjčka na vánoce? Odpověď je vcelku jednoduchá – žádná. Vytvářejte si finanční rezervy, plánujte krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a výdaje spojené s dosažením těchto cílů. Můžete se tím vyhnout stupňujícímu se zadlužování, které posléze končívá exekucemi, či osobním bankrotem.

Jelikož se blíží konec roku, chtěl bych připomenout některým odběratelům těchto řádek, mají-li stavební spoření a neposílají peníze každý měsíc, je potřeba zaslat peníze stavební spořitelně tak, aby je měla na svém účtě do konce roku 2015. Protože  se připsání na účet stavební spořitelny při odeslání peněz z různých bank liší, lze doporučit jako nejpozdější datum den  23.12.2015. Pro nejvyšší státní podporu je třeba zaslat 20 000,- Kč , státní podpora tedy v tomto případě činí 2 000,- Kč, což je 10 % vložené částky. Nezapomeňte také především u starších smluv na možné přespoření cílové částky.

Jak si vedou naše investice ke konci roku?

Rok 2015 začal prudkým růstem především evropských akcií, americké si tento růst odbyly již vloni na podzim. Následoval propad cca 15% způsobený řeckou krizí, ukrajinskou krizí a čínským oslabováním juanu. Nesmíme ani opomenout pokles ropy na hodnoty pod 50 dolarů za barel, které způsobily, že těžba ropy z břidlice především v Americe se dostala pod výrobní náklady. To ovlivnilo i výsledky některých amerických především technologických firem. Následné tištění peněz a ovlivňování trhu ECB opět způsobilo pohyb akcií v Evropě možná v počínajícím býčím trendu.

Jak si v této situaci vedly některá námi doporučovaná aktiva?

Např. dluhopisový fond, investující převážně do korporátních akcií J&T MONEY CZ OPF se nechal koupit 1.1.2015 za 1,1249 za podílový list. Ke dni 16.11.2015 se podílový list prodává za 1,1614 to odpovídá zhodnocení cca 3,25%. Je možné, že se i přes všechny nepříznivé globální vlivy dostane ke konci roku zhodnocení ke 4%.

Podíváme-li se např. na zástupce převážně evropských akcií na fond Franklin Mutual European (EUR) můžeme konstatovat, že jeho zhodnocení od 1.1. 2015 do 19.11.2015 činí úctyhodných 10,42%. U tohoto fondu, který je v EUR , musíme vzít v úvahu i kurzové riziko. Tento fond je vhodný pro investice v delším časovém období ke splnění dlouhodobých cílů.

Zástupce amerických akcií fond Pioneer Funds – U.S. Research (USD) je od 1.1. do 19.11. ve ztrátě  – 0,52%. Jeho zisky byly realizovány v loňském roce a letos dolehlo ukončení kvantitativního uvolňování v Americe a čekání na zvýšení úrokových sazeb FEDu. Přesto klienti, kteří provádějí pravidelné investice jsou již nyní v kladných hodnotách. I u tohoto fondu, který je v USD , musíme vzít v úvahu  kurzové riziko. I u tohoto fondu je předpoklad dlouhodobé investice (min. nad 10-15 roků s postupným zkonzervativňováním celého portfolia).

Další dluhopisový fond ČP Invest Fond korporátních dluhopisů  je od 1.1.2015 do 19.11.2015 v zisku 6,82 %. Na rozdíl od výše zmiňovaného J&T MONEY má větší volatilitu a min. investiční horizont jsou 3 roky, na rozdíl od J&T Money, kde je 1 rok.

Někteří klienti drží termínované vklady např. J&T banky, které byly v minulosti  vzhledem k situaci na trhu na poměrně vysoké úrovni. Nyní postupně klesají. Ale J&T banka uvedla na trh nový produkt kombinující termínovaný vklad a podílový fond, který by mohl být náhradou za nyní končící termínované vklady. O tomto produktu jsme již podrobněji psali v minulosti.

Klienti, kteří drží peníze na běžných a spořících účtech si letos mohou přijít na cca 0,1 – 1,5%. V tomto případě výjimečně některé vklady poráží i meziroční inflaci, která je k 30.9. 0,4 %.

Nebudu zde zmiňovat klienty, kteří investují individuálně přímo do určitých akcií, nebo dalších produktů (komodity, forex, opce a pod.) Jedná se o vysoce rizikové jednání a klienti jsou si vědomi vysokého rizika a investují pouze částky, o které kdyby přišli, by to nezměnilo jejich životní situaci…

Jak v dnešní době investovat?

Je potřeba si uvědomit, že s odchodem do důchodu klesá kupní síla jednotlivce o několik desítek procent. Státní důchod nás jistě nezachrání a v budoucnu bude představovat pouze doplněk toho, co jsme si za celý život našetřili. Abychom si v důchodu nemuseli v Evropě připadat jako chudí příbuzní, je potřeba si co nejdříve začít budovat finanční nezávislost.

Musíme vycházet z finančního plánu, který nám určí, kolik a jak dlouho investovat, aby se naše cíle naplnily. Výhodou dlouhodobé investice je její pravidelnost. V době propadu trhů kupujeme za stejné peníze více podílů v akciích, které se potom při návratu trhů dříve zhodnotí. Největší chybou je nemít vhodnou diverzifikaci. Máme-li investice vhodně rozloženy do více aktiv, do více oblastí, propady trhů mohou být pro nás naopak vhodnou příležitostí k dokoupení části portfolia.

Uvedeme si tedy obecně platná pravidla pro budování finanční nezávislosti:

 • začít investovat co nejdříve a investovat co nejdéle
 • investovat pravidelně
 • nikdy nebude lepší čas začít, nežli ihned
 • začít s co možná nejvyšší částkou dle svého finančního plánu
 • pro vzdálené cíle používat rizikovější produkty (akcie, akciové fondy)
 • diverzifikovat, diverzifikovat, diiverzifikovat…
 • dodržujte důsledně svůj finanční plán a jeho případné změny provádějte pouze po konzultaci se svým poradcem

Takže nezbývá, nežli už konečně začít…

Pomohou změny v penzijním připojištění zájmu o něj?

Od příštího roku by se měl změnit třetí pilíř důchodového připojištění. Změny schválila Poslanecká sněmovna. Poslanci kromě vládní novely schválili i pozměňovací návrhy poslanců Zavadila a Votavy.

Jak se tedy třetí pilíř změní?

 • nově budou moci spořit i děti, (nebo rodiče za ně), v 18 letech bude možné vybrat 1/3 naspořených částek, ke změně smlouvy do18 let nebude potřeba souhlasu opatrovnického soudu
 • nárok na výplatu klesne na 60 let, stejně jako je to u transformovaných fondů
 • od daní z výnosu (v současnosti 15%) bude osvobozen ten, kdo si nechá vyplácet peníze alespoň 10 let
 • Zvýší se hranice pro daňovou úlevu pro příspěvek zaměstnavatele z dnešních 30 000 Kč na 50 000 Kč
 • Vzroste limit pro odpočet od základu daně pro účastníky spoření z 12 000 Kč na 24 000 Kč
 • S platností nového zákona vzrostou i poplatky fondům a to ze současných 0,8% na 1 % u účastnických fondů a  z 0,6 % na 0,8 % u transformovaných fondů (vyjma konzervativních strategií)
 • Zároveň se u účastnických fondů mají zvednout i odměny pro penzijní společnosti z ročních výnosů z 10 % na 15 %, u transformovaných fondů by se naopak poplatky z výnosů měly snížit z 15 % na 10 %
 • I pro prodejce penzijního připojištění má dojít k určité úlevě, kdy každoroční poplatek 1 000 Kč a přezkoušení se má prodloužit na dvojnásobek, tedy poplatek i přezkoušení 1x za dva roky. Současně má dojít i ke zdvojnásobení odměny za sjednání, kdy zájem zprostředkovatelů o penzijní připojištění byl mizivý, protože odměna byla mnohdy pouze cca 10% z odměny, kterou zprostředkovatel dosáhl například za uzavření životního pojištění…

 

Je tedy otázkou, zda nově definované penzijní připojištění ve 3.pilíři „nepohřbí“ stávající stavební spoření pro děti. Vyšší zhodnocení, vyšší příspěvky státu a při výběru bez souhlasu opatrovnického soudu určitě stojí za úvahu pro zajištění budoucnosti dětí. Jak je již našim odběratelům a čtenářům známo, měly by veškeré finanční toky vycházet z finančního plánu, který vyhotoví každý dobrý finanční konzultant, nebo poradce. Nezbývá tedy než popřát nově definovanému penzijnímu připojištění ve 3 pilíři, aby si ve finančním plánu každé rodiny případně  našel své místo…

 

 

 

 

Vydělají nám peníze v transformovaném fondu III. pilíře?

Vzhledem k tomu, že poslední dobou dostávám dost dotazů, komu a kdy se vyplatí přestup z transformovaného fondu do účastnického, zopakujeme si jejich výhody a nevýhody.

Výhodou transformovaného fondu je každoročně nezáporný výsledek fondu, výsluhová penze a možnost čerpat prostředky při dosažení 60 let věku.

Jeho nevýhodou je poměrně žalostné zhodnocení, které ve většině případů nepokryje ani inflaci.

Proto většině svých klientů doporučujeme přestup do účastnického fondu, kde je možnost výrazně většího zhodnocení investováním do vyvážených, či dynamických fondů, kde sice není zaručeno každoroční kladné zhodnocení, ale v čase mohou být prostředky výrazněji zhodnoceny nad inflaci, takže neztrácejí svoji kupní sílu. V účastnickém fondu se také mohou prostředky vybrat formou předdůchodu, jinak je možnost vyplacení obnosu ne v 60 letech jako u transformovaného fondu, ale při odchodu do důchodu dle platných tabulek.

Zda přestoupit, nebo ne by mělo být zřejmé z finančního plánu, který by měl mýt každý člověk uzavřen. Obecně lze říci, že přestup se může vyplatit člověku, který má do doby odchodu do důchodu cca 5-10 roků. Ale je to samozřejmě individuální. Rovněž člověk, který počítá s výplatou výsluhové penze po 15 letech přestupovat do účastnického fondu nebude.

Vzhledem k tomu, že penzijní připojištění by mělo být jenom doplňkem k získání finanční nezávislosti, záleží hlavně na složení celého portfolia, ale penzijní připojištění může být jeho nezanedbatelnou součástí.

Ten, kdo  přestoupil do účastnického fondu, mohl vydělat dle penzijního fondu a dle výběru konzervativního, vyváženého, nebo dynamického fondu od 0,61% (konzervativní fond ING) až po 12,7% (Globální akciový CONSEQ).

Naproti tomu transformované fondy, které vloni kupodivu všechny překonaly inflaci vydělaly následující procenta uvedená v tabulce:

Výnosy transformovaných fondů  za rok 2014

Penzijní společnost 2014 2013
České pojišťovny (+Generali) 1,7 % 2,1 %
Allianz 1,64 % 1,6 %
Axa 1,46 % 2,29 %
České spořitelny 1,42 % 1,3 %
ČSOB 1,4 % 1,7 %
Komerční banky 1,35 % 1,44 %
NN (dříve ING) 1,13 % 1,41 %
Conseq 0,7 % 2,17 %
Inflace 0,4 % 1,4 %

 

Zdroj: penzijní fondy

Nový produkt J&T banky

J&T banka uvedla v červnu na trh nový produkt, který by mohl být zajímavý pro konzervativnější klienty. Jedná se o kombinovaný produkt nazvaný J&T COMBI. Tento nástroj je složen ze dvou produktů a to termínovaného vkladu se zvýhodněnou úrokovou sazbou a z investice do fondu J&T. Tímto rozčleněním dává banka možnost konzervativním klientům dosáhnout většího zhodnocení, nežli na termínovaném vkladu a zároveň  jim dává na 1/2 celkového vkladu jistotu úroku a jistotu pojištění vkladu do výše 100 000 EUR z fondu pojištění vkladů. Minimální výše vkladu je 500 000,- Kč, z toho jde 250 000 na termínovaný vklad a 250 000 do investice. Termínovaný vklad je na 1 rok a investice je také na 1 rok, se sankcí 0,6% lze investici vybrat i dříve.

Proč J&T COMBI?

 • Zvýhodněná úroková sazba termínovaného vkladu.
 • Polovina vložené částky je pojištěna v rámci fondu pojištění vkladů.
 • Polovina investované částky je flexibilní – fond lze kdykoliv odprodat, i přes následnou sankci (0,6%) zůstane klientovi atraktivní výnos
 • Součástí produktu je založení a vedení běžného účtu zdarma
 • Po skončení vkladu jsou peníze připsány na běžný účet, investice zůstává i nadále běžet

 

26463_98513_Infolist_JTBCM_MN_24._06._2015

 

Mohou Vám investice zaplatit hypotéku?

Pokud si dnes vezmeme hypotéku, stojí za to zamyslet se nad tím, zda zároveň neinvestovat a část hypotéky , nebo i celou tak splatit investicemi. Samozřejmě záleží na  každém, jaký má cíl a finanční plán. Těžko bychom to radili svobodnému, který ví, že byt, který pořizuje, bude chtít v co nejkratší době vyměnit za větší. Tady je na místě hypotéku rychle splatit. V případě, že uvažujeme o koupi bytu, nebo nemovitosti již na pořád, je možné o variantě uvedené v začátku článku uvažovat.

Hypotéka i investice jsou produkty, které budou trvat dost dlouhou dobu. Proto je nutné , v případě, že budeme se splátkou hypotéky zároveň investovat, vybrat si co nejdelší fixaci, abychom měli dlouhou dobu jistotu neměnných sazeb hypotéky. Potom již zbývá vybrat správný podílový fond, který nám může peníze zhodnotit. Je třeba mírně zvyšovat riziko a neinvestovat pouze do dluhopisových fondů a peněžního trhu, ale využít i fondy akciové. A jak jednotlivé fondy namíchat nám napoví investiční horizont, naše averze k riziku a poradce. Můžeme do fondu investovat peníze, které bychom jinak dávali bance. Navíc jsou investice do fondů po třech letech osvobozeny od daně.

Příklad:

Podle Richarda Siudy ze společnosti Conseq Investment Management je kombinaci podílového fondu a hypotéky potřeba minimálně uvážit. Pro ilustraci uvádí příklad rodiny, která splácí hypotéku ve výši 1,8 milionu korun s úrokem fixovaným ve výši necelých tří procent a délkou splácení nastavenou na 15 let. V prvních pěti letech – což je standardní doba fixace úroku – vychází měsíční splátka na 12 450 korun

Pokud by se rodina rozhodla hypotéku prodloužit na 25 let, bude platit měsíčně 8500 korun. Na splátce tedy měsíčně ušetří takřka čtyři tisíce korun. Po patnácti letech, kdy původně chtěli hypotéku mít splacenou, budou mít vůči bance ještě závazek zhruba 900 tisíc korun. Pokud by ušetřené čtyři tisíce každý měsíc investovali do podílového fondu, za 15 let budou při průměrném ročním výnosu těch 900 tisíc mít. A pokud bude výnos vyšší, pak nejenže hypotéku budou moci splatit v původním termínu, ale ještě zinkasují peníze navíc,“ vysvětluje Richard Siuda.

Pokud by tedy podílový fond dosáhnul lepšího výnosu než tři procenta ročně, rodině se docela jistě vyplatí vzít si k hypotéce ještě podílový fond. Pokud by ale na takový výnos nedošlo, investice se nevyplatí. Člověk vždycky podstupuje určité riziko. V tomto případě je ale výrazně eliminováno dlouhým horizontem a tím, že se investuje pravidelně, vhodné je využít i program životního cyklu,“ říká. Při zhodnocení 5,5 procenta ročně, dodává Siuda, by rodina po 15 letech prostřednictvím fondu naspořila a vydělala víc než milion korun – z něj může pohodlně doplatit hypotéku a ještě by jí víc než sto tisíc zbylo.

Zdroj: http://www.penize.cz/podilove-fondy/293953-velky-investicni-serial-nechate-si-hypoteku-zaplatit-investicemi

Samozřejmě musíme vzít v úvahu i vliv případně rostoucích úrokových sazeb, dále i to, že fond nebude hospodařit dle předpokladu a přinese menší výnos, nebo i další geopolitické vlivy…

Přesto o uvedené možnosti stojí za to uvažovat a vše probrat dopodrobna se svým investičním poradcem…

Zdroj: www.penize.cz, vlastní poznámky

 

Jaké portfolio majetku mají bohatí lidé ?

Jaké portfolio mají bohatí lidé a rentiéři ? V průběhu lidského života dochází k několika cyklům. Jsme mladí a plní elánu, ale nemáme většinou peníze. Pokud začneme pomalu ukládat nějaké peníze do investičních produktů, dosáhneme toho, že v době, kdy jde fyzická výkonnost strmě dolů, začnou peníze investované dlouhou dobu více vydělávat. Úbytek fyzické výkonnosti a s tím související úbytek peněz tak můžeme částečně nahradit penězi vydělanými investicí. Finanční kapitál nám tak nahradí lidský kapitál a budování finanční nezávislosti tak může pokračovat. Studií bylo zjištěno, že bohatí lidé a rentiéři mají svůj majetek rozložen do akcií a alternativních produktů ( 30-50 %), do dluhopisů (10-20 %), do peněžního trhu (20-30 %) a do nemovitostí (10-20 %). Toto rozložení se v čase mírně mění tak, jak se mění situace na trhu.

Dnes se podíváme na jeden nemovitostní fond, který by mohl v našem portfoliu zastupovat nemovitosti.

Jedná se o fond REALITA od WMS investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Název: Realita, nemovitostní otevřený podílový fond
 • ISIN: CZ0008473139
 • Typ fondu: Speciální fond nemovitostní, OPF
 • Rizikovost fondu: Střední
 • Depozitář fondu: Československá obchodní banka, a.s.
 • Správce fondu: WMS Investiční společnost, a.s.
 • Měna: CZK
 • Datum založení: 27.4.2009
 • Vlastní kapitál fondu: 163 127 698 Kč
 • Vstupní poplatek*: 1,5 % – 2,5 %
 • Výstupní poplatek*: 0,00 % – 3,00 %
 • Poplatek za správu: 2,50 % z výše vlastního kapitálu
 • Minimální investice: 500 Kč
 • Doporučený investiční horizont: min. 3 roky
 • Stanovení aktuální hodnoty PL: Jednou měsíčně
 • Informace k datu: 31.1.2015 *

Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice

Proč tedy investovat do nemovitostního fondu ?

U nemovitostního fondu investice směřují do nemovitostí, ne do akcií. Jsou zde dlouhodobé příjmy z nájmů a z růstu cen nemovitostí. Nemovitostní fondy jsou charakteristické tím, že v jejich majetku jsou hmatatelná, ocenitelná aktiva. Nemovitá aktiva jsou méně citlivá na výkyvy trhů, protože nemovitostní trh je charakteristický dlouhodobějšími procesy.

Jak si tedy vedl fond REALITA v uplynulém období ?

HISTORICKÁ VÝKONOST FONDU V % P.A.

2009 – 2,45%

2010 – 5,63%

2011 – 5,91 %

2012 – 5,36 %

2013 – 5,30%

2014 – kolem 4 % (fond koncem roku nestihl nakoupit nemovitosti za vybrané peníze)

INVESTIČNÍ CÍLE

Investičním cílem Fondu je zhodnocení vložených prostředků investorů na základě příjmů založených na provozu, pronájmu a prodeji nemovitostí. Fond se snaží o konzervativní přístup k riziku, investiční politika je zaměřena na sektor trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí generujících výnosy na území České republiky. Fond není striktně zaměřen na určité průmyslové odvětví. Za účelem dosažení investičního cíle Fond kupuje a nadále bude kupovat nemovitosti, příp. podíly na nemovitostních společnostech, které mohou tvořit až 80% majetku Fondu. Fond umožnuje podílníkům participovat na nemovitostním trhu. Nemovitostní aktiva jsou však méně likvidní aktiva. Fond vedle běžného investování nepravidelných jednorázových částek nabízí Termínové nákupy podílových listů na období 12, 24, 36 a 60 měsíců. Fond je vhodný jak pro investory, kteří plánují krátkodobé investice na období 1 roku, tak i pro investory, kteří preferují dlouhodobé investice na delší období. Tento fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat své investované finanční prostředky zpět v době kratší, než je délka přibližné doby, po kterou by měla být investice držena. Investor hradí vstupní a výstupní poplatky podle aktuálního ceníku, přičemž tyto poplatky mohou být i nulové. Zisky generované Fondem jsou opět reinvestovány.

RIZIKOVÝ PROFIL

Fond se zaměřuje na menší komerční nemovitosti – administrativní a výrobní prostory, haly, objekty k bydlení na území České republiky s výnosem z pronájmu. V současnosti představuje portfolio fondu dvanáct nemovitostí. Pro Fond má podstatný význam riziko nedostatečné likvidity, které nelze zcela vyloučit, spočívající v tom, že určitý majetek Fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a Fond proto nebude schopen včas dostát závazkům ze žádostí o zpětný odkup podílových listů např. z důvodu vlivu změn vývoje tržního prostředí na ceny a hodnoty vlastněného majetku, rizika vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu včasného nezaplacení protistrany, rizika ztráty vlivem nedostatků, selhání vnitřních procesů, lidského faktoru či vlivem vnějších událostí např. rizika vyplývající ze stavební závady nemovitosti nebo z její ekologické zátěže.

Zdroj: WMS investiční společnost, a.s., vlastní poznámky