Kurzový závazek ČNB skončil

Na dnešní odpolední tiskové konferenci guvernér ČNB Jiří Rusnok prohlásil, že míra tolerance centrální banky po exitu z kurzového závazku bude velmi široká. 

Dále potvrdil, že bankovní rada v tuto chvíli nestanovila žádný závazný mandát k obranně konkrétních hranic kurzu a po exitu bude ČNB tolerovat rozkolísanost kurzu koruny. Podle Rusnoka by se nemělo podléhat tomu, co se děje bezprostředně po ukončení závazku.

Dnešním dnem koruna posílila o 1,49 % na 26,63 korun za euro. Je třeba nyní počítat s určitým kolísáním kursu nahoru i dolu. Koncem roku by se koruna mohla ustálit na cca 26 korun za euro.

Opuštění kurzového závazku bylo dopředu dlouho avizováno a tak se firmy mohly na něj připravit, proto by to na ně nemělo mít zásadní vliv.

Jak už jsme dříve avizovali, je potřeba zkontrolovat svoje úspory, uložení peněz na běžných, spořících účtech, v transformovaných fondech penzijního spoření. Případné přesuny peněz ale konzultujte se svým finančním poradcem.

Inflace se bude v letošním roce pravděpodobně zvyšovat, odhaduje se vývoj inflace až na 2,6% a to je nad možnostmi úroků běžných, spořících účtů i transformovaných fondů. Je třeba si dát pozor i na dluhopisy, zejména na ty s delší splatností. V případě dluhopisů upřednostňovat ty s kratší durací.

Prognóza měnověpolitické inflace pro období leden 2017 – březen 2017 po měsících

ukazatel 1/17 2/17 3/17
měnověpolitická inflace 1,9 % 2,1 % 2,4 %

 

Prognóza HDP

ukazatel    rok ve výši
meziroční růst reálného HDP 2016 2,4 %
2017 2,8 %
2018 2,8 %

prognóza HDP - únor 2017 - graf 3

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR)

ukazatel    rok ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2017 0,5 %
2018 1,1 %

prognóza úrokových sazeb 3M PRIBOR - únor 2017 - graf 4

Prognóza ČNB uvažuje se zvyšováním úrokových sazeb zhruba od začátku 3 .čtrvrtletí, s ohledem na vývoj inflace.

Inflaci můžeme také chápat jako skrytý nástroj státu, jak s poplatníků dostat další peníze. Je to možné také vidět jako další daň, kterou stát využívá k znehodnocování peněz poplatníků…

Za stejné peníze si koupíme méně, takže vlastně musíme vydat více…

 

Zdroje:

  • zpravodajství FIO banky
  • web ČNB
  • vlastní poznámky

Durace

Změna tržní ceny dluhopisu má  vliv na výnos  cenného papíru do splatnosti. K měření toho, jakou změnu ceny dluhopisu vyvolá změna úrokových sazeb, se používá durace. Ta je také užívána k tomu, aby se dala rychle stanovit nová reálná cena dluhového nástroje při změně výnosnosti do splatnosti.

Durace měří sklon závislosti ceny dluhopisu na úrokové míře. Vychází z první derivace ceny dluhopisu podle úrokové míry.

Durace je jednoduše řečeno průměrná doba, za kterou investor získá příjmy z dluhopisu

Čím je durace dluhopisového fondu větší, tím výraznější je změna (stoupá, resp. klesá) hodnoty obchodního jmění podle toho, jak se mění úroky.  Čím větší je durace (průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech), tím vyšší je úrokové riziko dluhopisů – jelikož v tomto období mohou tržní úrokové míry stoupat či klesat a kvůli tomu může klesat či stoupat kurz dluhopisů.

Jak jsme si vedli v loňském roce? – 2. část – termínované vklady a podílové fondy

Minule jsme si představili výsledky penzijních fondů. Nyní se podíváme na vývoj termínovaných vkladů a podílových fondů. Za představitele termínovaných vkladů jsme vybrali námi doporučovanou J&T banku. Tak např. dvouletý termínovaný vklad z počátku roku 2016 se z 2,2 % sesunul na nynějších 0,75 %. Bylo to způsobeno hlavně cenou peněz na mezibankovním trhu, cenou dluhopisů, kdy desetileté dluhopisy se prodávaly se zápornou sazbou a celkovou geopolitickou situací.

Radost nám dělaly podílové fondy, konkrétně J&T Money, který zhodnotil za rok 2016 o 4,87 % a stal se vítězem ankety pořádané Fincentrum & Forbes jako smíšený fond roku 2016. Doporučený investiční horizont min. 1 rok.

Ještě lépe  si vedl  J&T Bond, který zhodnotil v roce 2016 o úžasných 7,44 %. Doporučený investiční horizont min. 3 roky.

Conseq Invest Akciový zhodnotil od počátku roku o 8,28 %, jeho průměrná roční výkonnost za 5 let je 8,68 % p.a.

Conseq Invest Dluhopisový nám od počátku roku ukazuje -0,04 %, jeho výkonnost za 5 let je 2,85 % p.a. Zde se projevilo oživení trhů, stoupání inflace i očekávaný nárust úrokových sazeb.

V kategorii fondy fondů akciové od Conseq Funds investiční společnost, a.s. nám Active Invest dynamický  nám ukázal výsledek od počátku roku 3,58%, za 3 roky pak 7,16 % p.a.

V kategorii fondy fondů dluhopisové od Conseq Funds investiční společnost, a.s. se nám Active Invest konzervativní prezentoval 0,17 % od počátku roku, ve tříletém horizontu pak 1,71 % p.a.

Zástupce fondů investujících do amerických akcií v dolarech Pioneer Funds – U.S. Research (USD)
LU0132182006
 s
e ukázal zhodnocením 5,61% od počátku roku, za pět let 9,19 % p.a.

Franklin Mutual European (EUR)
LU0140363002
 investující převážně do evropských akcií  předvedl od počátku roku 1,77 %,  za pět let potom 7,51% p.a.

Zástupce nemovitostních fondů WMS investiční společnost, a.s. a to fond Realita získal od počátku roku 0,66 %, za posledních dvanáct měsíců potom  4,32 %, od založení v r. 2009 45,93 %. Doporučený investiční horizont min. tři roky.

Toto jsou jen někteří zástupci fondů, do kterých s klienty investujeme, pro každého klienta je vybírán jiný soubor  fondů na základě finančního plánu, jeho rizikového profilu, které vedou ke splnění cílů klienta za předpokladu správné diverzifikace a alokace.

 

Jak jsme si vedli v loňském roce? – 1. část – penzijní fondy

Jelikož jsou již známy výsledky  penzijních fondů u doplňkového penzijního spoření za loňský rok, dovolte, abych se u nich pozastavil.

Jak jistě víte, můžeme „spoření na penzi“ rozdělit na „staré“ transformované penzijní připojištění a na „nové“ doplňkové penzijní spoření. Hlavní rozdíly jsou u starého nutnost mít v každém roce nezáporný výsledek a možnost výsluhové penze. Tím se omezuje možnost fondu investovat do více vydělávajících alternativ (akcie) a tak možnosti výdělku fondu jsou velmi omezené a většinou neporazí ani inflaci.

Naproti tomu doplňkové penzijní spoření umožňuje fondům investovat i do akcií podle zvolené varianty klientem a nabízí se zde možnost výrazně vyššího zhodnocení. Je třeba si také uvědomit, že DPS je dlouhodobá záležitost a výsledky v jednotlivých rocích tak nemusejí být směrodatné.

U klientů, kteří nezamýšlejí čerpat výsluhovou penzi a mají do důchodu řádově 10 let a více jsme již většinou převedli spoření ze starých transformovaných fondů do nových účastnických.

A jak si tedy vedly tyto fondy v loňském roce?

Pomyslnou zlatou korunu získal Globální akciový fond Conseq penzijní společnosti, který prostředky klientů zhodnotil o 10,81%, na druhém místě se umístil Růstový fond  NN penzijní společnosti se zhodnocením 9,35% a bronz obsadil Dynamický fond České spořitelny  s 7,42%. Za těmito výsledky můžeme vidět oživení na akciových trzích, k čemuž dopomohlo mimo jiné i zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.

Je zajímavé, že ve „starých“ fondech přetrvává cca přes 4 mil. klientů, kteří si neuvědomují, nebo jim to nikdo nevysvětlil tak, aby to pochopili, že zhodnocení těchto fondů se bude většinou pohybovat buď na hranici inflace, nebo pod ní. Průměrná inflace za rok 2017 byla 0,7%, přičemž v listopadu se vyhoupla přes 1% a v prosinci přes dvě procenta. Zhodnocení starých fondů ještě nebylo zveřejněno, ale očekává se v průměru kolem 0,8%.

Naproti tomu v nových fondech spoří cca přes 0,5 mil. osob, kteří si tak letos připisují zajímavé zhodnocení.

Ne vždy se ale převod ze starých fondů vyplatí, je nutné kontaktovat svého finančního poradce a případný převod s ním konzultovat.

 

JAK LETOS NEPRODĚLAT?

Rok 2016 je za námi, přinesl překvapivé události, jako brexit a zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem i mnohé další.

Inflace v listopadu dosáhla přes 1%, v prosinci dokonce 2%. Po několika letech ČNB pravděpodobně ukončí režim devizových intervencí, který používá od listopadu 2013. Může  se tak stát zhruba od dubna do konce roku 2017. Bude záležet na zvyšování cen, vzhledem k prognóze ČNB. Ceny bude tlačit vzhůru růst mezd, cena ropy a ceny výrobků z dovozu. V listopadu k růstu cen pomohla i EET, což se dá očekávat i v současnosti, kdy se EET bude týkat dalších podnikatelů.

A jak se změní kurz po ukončení intervencí? Lze očekávat posilování koruny až k hranici 25,50/euro, i když kurz bude zpočátku asi dost volatilní. Obecně lze tedy říci, že by se mohlo letos vyplatit proměnit euro za koruny počátkem roku a valuty na dovolenou nakoupit až po ukončení intervence. Americký dolar je pro investory nyní atraktivnější, protože tamní FED již zvyšuje úroky, na rozdíl od eurozóny.

Lze očekávat zdražení úvěrů na bydlení v souvislosti s novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který na základě nových administrativních požadavků pro banky zdražil cenu peněz pro poskytovatele hypoték. S rostoucí cenou bytů a domů bude stále méně výhodné vzít si nemovitost na „splátky“.

Hodně miliard korun mají obyvatelé uloženy na běžných účtech. Zůstanou-li na běžných účtech, téměř s jistotou prodělají. Zatímco ceny v obchodech mají růst kolem dvou procent , možná i rychleji, úroky na běžných účtech jen výjimečně dosahují kolem půl procenta, více jen při splnění dalších podmínek. Navíc lze očekávat, že banky budou při případném zvyšování úroků znovu zavádět určité poplatky, které nedávno opustily.

Co se týká našich investic, bude i v současnosti do nich promlouvat politika. Jsou tady problémy italských bank, které by při lajdáckém řešení mohly nakazit celou eurozónu, také v Číně hrozí prasknutí realitní a dluhové bubliny, jsou před námi volby ve Francii, v Německu i u nás. Atraktivní akciové tituly vyplácející pravidelnou dividendu, budou vlivem zvyšujících se úroků trochu méně výhodné. K udržení našich investic ve stále rostoucím trendu je třeba široce diverzifikovat, mít zastoupeny kvalitní dluhopisy, nemovitosti, akcie, vše v poměru dle finančního plánu každého klienta…

Co nás čeká v roce 2017?

Co nás tedy čeká v novém roce 2017?

Mimo jiné vstoupila v platnost úprava zákona 586/92 Sb.o DzP  §6 odst. 9 písm. p)  a dochází ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle  u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření  a soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

Dále se u tohoto penzijního spoření a životního pojištění zvyšuje nezdanitelná část základu daně dle §15 odst. 5 zákona o daních z příjmů ze 12 000 Kč na 24 000 Kč.

Zároveň dochází ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu daně v případě penzijního spoření. Dosud platilo, že se výše zaplacených příspěvků snížila maximálně o 12 000 Kč za celý rok. Nově se toto snížení uplatní za každý jednotlivý měsíc zvlášť a bude možné odečíst jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly maximální výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na maximální státní příspěvek. Tzn. o měsíční příspěvek menší než 1000 Kč si základ snížit nesmíte, ale nově si odečtete v plné výši mimořádné příspěvky, které můžete vkládat narychlo před koncem roku.

V listopadu se i vlivem „Babišovného“ zvýšily ceny v restauracích a barech a inflace se přehoupla přes 1%. Přispělo k tomu i zdražení PHM. Je možné očekávat, že ČNB v letošním roce opustí svůj závazek držet kurs na 27Kč/euro a koruna posílí, stoupne inflace i úrokové sazby. Je proto třeba zkontrolovat si rozložení svých peněz a na toto pravděpodobné zvýšení úrokových sazeb a posílení koruny bychom měli být připraveni.

Od ledna se záložna CREDITAS stala bankou. Klienty láká na „vysoké úroky“. Na spořícím účtu nabízí úrok 1,1%, ale s podmínkou, že v předešlém čtvrtletí neodejde z účtu žádná platba, jinak úrok klesne na 0,5%. Banka u tohoto účtu neomezuje výši vkladu, ani nemá pásové úročení. Rovněž nepodmiňuje spořící účet založením běžného účtu.

V prosinci sazby u hypoték zamířily po dlouhé době opět vzhůru a překročily tak v průměru 2%. Jako poslední opustila nabídku hypotéky nad 90% LTV také Sberbank a tak hypotéky nad 90% přestaly prakticky existovat. V loňském roce také stouply ceny nemovitostí ve větších městech o zhruba 5% i více. I v letošním roce tak lze očekávat růst ceny nemovitostí a pozvolné zvyšování úrokových sazeb hypoték.

Co se týká investic, americkým akciím pomohlo vítězství Trumpa v prezidentských volbách a optimismus se přelil částečně  i do Evropy. Evropa tak z části dohnala ztráty, které ji od začátku roku provázely a Amerika svoji pozici posílila. V letošním roce lze z důvodu dobré kondice americké ekonomiky očekávat růst amerických akcií. U Evropy to také záleží na tom, kdy ECB ukončí kvantitativní uvolňování a tištění ničím nezajištěného eura… U některých dluhopisů se můžeme dočkat prudkého propadu, u některých naopak posílení…Můžeme věřit české koruně a spekulovat na další propad zlata…

V případě potřeby zkontrolovat své portfolio, kontaktujte svého finančního poradce.

Na závěr tohoto článku Vám přeji hodně zdraví, pohody a investičních úspěchů v roce 2017.

Konsolidace ano, či ne?

Vážení zákazníci, klienti, kamarádi, vážení příznivci těchto stránek,

letos se před Vánocemi zamyslím nad tím, zda konsolidovat půjčky, a případně na co si dát pozor.

Budu Vám vyprávět příběh jednoho klienta:

Klient si v roce 2014/3 vzal spotřebitelský úvěr ve výši 350 000 Kč a v roce 2015/9 250 000,-Kč. Podstatné si ukážeme v následující tabulce:

3/2014

350 000, ú 7,9%, RPSN 8,18%, 60 měs, spl.7080, přepl.74799

9/2015

250 000,ú 11,5%,RPSN 12,12%,48 měs,spl.6523,přepl.63058

Klientovi se nelíbil úrok 11,5%, proto požádal o konsolidaci. Výsledek konsolidace byl:

6/2016

437 000,ú 7,9%, RPSN 8,18%,77měs,spl.7254,přepl cca121000

Banka snížila úrok u vyššího úroku na úroveň toho menšího, splátka se také snížila skoro o polovinu tedy BOMBA !!!

Ale, jak je tomu ve skutečnosti?

Banka sice snížila úrokovou sazbu, snížila výši splátky (klient nepožadoval), ale POZOR !!! – prodloužila dobu splatnosti, což klient ale nechtěl. Tím klient přeplatí bance  o cca 121 000,- Kč

Po poradě s finančním konzultantem klient opět provedl přeúvěrování, poradce navrhl zkrátit dobu splatnosti a vrátit se k původní výši splátek.

Výsledek je tento:

11/2016

420 000,ú 4,99%, RPSN 6,53%,37 měs,spl.12261,přepl cca33000

A tak klient splácí měsíčně o 1300 Kč méně než před konsolidací od banky, přeplatí pouze cca 33 000, výsledkem je tedy úspora proti konsolidaci o cca 78 000 Kč. Hezký vánoční dárek, co? A potom, že prý nejsem Ježíšek…

A závěrem otázka pro Vás: Myslíte si, že banka nabídne konsolidaci tak, aby to bylo výhodné pro klienta a sama na tom prodělala?

Máte-li nějaké úvěry, hypotéky a jiné závazky – konzultujte možnost snížení úroku a výši přeplacení bance se svým finančním poradcem. Určitě se to vyplatí…

Vybíráme spolu kvalitní portfolio?

Vážení klienti,

nás finančních poradců, nebo konzultantů je hodně, ale vybírají všichni poradci pro své klienty to nejvhodnější bez ohledu na provize? Myslím si, že u mě se na toto můžete spolehnout. Nejsem závislý na žádných nadřízených, nemusím plnit ani měsíční, ani žádný jiný plán a mohu se soustředit na kvalitu nabízených produktů s ohledem na potřeby klientů.

Jedním z produktů, který jsem vloni některým klientům vybral byl podílový fond J&T banky J&T Money. Uvedený fond dosáhl za rok 2015 zhodnocení 4,08% a stal se již podruhé Investicí roku 2015 v kategorii Smíšené fondy v anketě Fincentrum & Forbes – Investice roku, kterou již šestý rok vyhlašuje společnost Fincentrum spolu s magazínem Forbes. Přihlášeno k hodnocení bylo 108 fondů, takže vítězství v této kategorii již podruhé může ukazovat na dlouhodobou stabilitu. Vyhrát mezi 108 přihlášenými fondy v porovnání nejlepšího poměru čistého výnosu a rizika, je jasná zpráva

JTBMOC_06.02.2016

Jak investovat v novém roce?

Vážení klienti, vážení přátelé, vážení hosté těchto stránek,

dovoluji si Vám popřát hodně zdraví , štěstí, životní pohody a investičních úspěchů v roce 2016.

Investice v loňském roce byly pro všechny naše klienty z hlediska znehodnocení peněz  úspěšné, neboť porazily inflaci. Pro některé, kteří investují s dlouhodobějším horizontem byly zisky vyšší, pro konzervativnější klienty, nebo pro klienty s krátkodobým horizontem nižší.

I pro investice v novém roce platí to, co vloni. Vhodná diverzifikace, alokace jednotlivých aktiv. Očekávaný růst akcií ke konci roku byl negativně ovlivněn hlavně propadem ropy na světových trzích.

Jak jsme se již v minulosti zmínili, v našem portfoliu by měly být zastoupeny i nemovitosti. Máme dvě volby: nějakou vhodnou nemovitost koupit, tu pak pronajmout a zhodnocovat své portfolia zaplacenými nájmy. Koupit nemovitost „napřímo“ má však i svoje nevýhody. Nemusíme vždy získat kvalitního nájemce, nemovitost může být několik měsíců bez nájemníka, nebo nám ji může nájemník poničit a plánovaný zisk může být o dost nižší, nebo žádný.

Při investici do nemovitostního fondu je zde ne jedna nemovitost, ale několik nemovitostí, do kterých fond investuje a výše jmenovaná rizika jsou zde do určité míry omezena. Musíme ale platit většinou nějaký vstupní poplatek a potom roční poplatek za správu fondu.

Obě formy investic mají své zastánce i odpůrce. Pro každého jedince je však vhodné něco jiného.

Dnes si představíme další z rodiny nemovitostních fondů a to Conseq Realitní. Tento fond investuje do nemovitostí na území ČR (konkrétně administrativní budova v Michli, nebytová jednotka v Kamýku, budova v Hostivicích, nebytové prostory Ostravská brána, skladový areál v Uhřiněvsi, autosalón v Táboře a pod.).

Je vhodný pro investory s dlouhodobějším časovým výhledem (doporučujeme min. pět let), pro investory, kteří akceptují nižší až střední riziko.

Investice do fondu Conseq Realitní je možná jednorázově od čásky 10 000,- Kč, nebo pravidelná investice od 500,- Kč. Cena se stanovuje měsíčně, zpětné odkupy podílových listů jsou také měsíční s cenou vázanou k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Každý odkup musí být v minimální hodnotě 10 000,- Kč. Fond má možnost v případě nepříznivých tržních podmínek pozastavit vydávání, nebo odkup podílových listů až na dva roky.

  • vstupní poplatek nyní 4%
  • výstupní poplatek 0%
  • manažerský poplatek 1,5%p.a. (TER 1,6%)
  • průměrná výkonnost od 01/2008 2,3% p.a.

Vzhledem k těmto ukazatelům můžeme fond zařadit do svého portfolia. Je u něho předpoklad, že bude dlouhodobě porážet dluhopisové fondy a můžeme ho tedy použít jako dlouhodobou pojistku před inflací.

Při srovnání se svými konkurenty např. s fondem WMS Realita má Realita vyšší výkonnost při vyšším riziku (viz náš článek z 16.5.2015)

Vše je třeba ale uvážit a porovnat se stávající skladbou našeho portfolia sestavenou  dle našeho finančního plánu.

Jaká je nejlepší půjčka na vánoce?

Vážení přátelé, před vánocemi se na mě obracejí někteří lidé se žádostí o radu, jakou by si měli vzít půjčku na vánoce. Výběr je značný. Začíná nabídkou bank a končí nebankovními institucemi a společnostmi, či jedinci, kteří svými nabídkami naplňují znaky lichvy.

Začíná období vánočních svátků, svátků klidu a míru, které se ale pro někoho mohou stát svátky vedoucímu k předlužení, které se bude rozvíjet ve spirále a které již půjde jen těžko zastavit.

Na internetu nabízí jedna společnost půjčky. Lákadlem je první půjčka zdarma. Kdo si jednou půjčí, většinou si potom půjčuje dále, ale už za jiných podmínek. U této společnosti opakovaná půjčka ve výši 10 000,- Kč splatná za 28 dnů vás bude stát 12 800,- Kč. Přepočítáme-li to na roční procentní sazbu nákladů (RPSN), dojdeme k číslu úctyhodných 2321 %.

Přitom stačí trochu finančně plánovat. a odkládat si např.měsíčně 840,- Kč a těch potřebných 10 000,- Kč ušetříte za 1 rok. Jaká je tedy opravdu nejvýhodnější půjčka na vánoce? Odpověď je vcelku jednoduchá – žádná. Vytvářejte si finanční rezervy, plánujte krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a výdaje spojené s dosažením těchto cílů. Můžete se tím vyhnout stupňujícímu se zadlužování, které posléze končívá exekucemi, či osobním bankrotem.

Jelikož se blíží konec roku, chtěl bych připomenout některým odběratelům těchto řádek, mají-li stavební spoření a neposílají peníze každý měsíc, je potřeba zaslat peníze stavební spořitelně tak, aby je měla na svém účtě do konce roku 2015. Protože  se připsání na účet stavební spořitelny při odeslání peněz z různých bank liší, lze doporučit jako nejpozdější datum den  23.12.2015. Pro nejvyšší státní podporu je třeba zaslat 20 000,- Kč , státní podpora tedy v tomto případě činí 2 000,- Kč, což je 10 % vložené částky. Nezapomeňte také především u starších smluv na možné přespoření cílové částky.